Management Aktuellt Datasäkerhet-GDPR

Att GDPR var komplext förstod vi redan från början. Men att det skulle få en påverkan på vår möjlighet att använda vår data i framtida digitaliseringsprojekt inom ex. AI var det inte alla som hade med i beräkningen då de fattade beslut om hur de skulle ta sig an den nya förordningen. 

Fri rådgivning

byBrick Management erbjuder under mars månad en timmes fri rådgivning och inspiration skäddarsytt efter din verksamhets aktuella situation kring GDPR och informationshantering. Syftet är att ge dig inblick i och förenkla förståelsen för GDPR kopplat till processen att använda värdefull data vid digitalisering. 

Vi har en bred erfarenhet av att ha hjälp olika företag i deras arbete med att uppfylla kraven och praktiskt hantera de utmaningar som detta innebär samt implementera dessa förändringar. 

Ja tack, kontakta mig gärna kring ert erbjudande.
Företag*
Förnamn*
Efternamn*
E-post*
Mobil*
Erbjudande*
Mats Hultman Senior Management Consultant
Jessica Laos Business Developer