Management 360°-koncept Service Strategy

Service Strategy

Utmaningar:

  • Har vi en tydlig och värdedriven vision och strategi?
  • Känner vi till vår marknad och dess krav och behov?
  • Vi har svårigheter att styra och driva beslut om valet av vår service
  • Har vi ett helhetssyn när vi utvecklar tjänster?

En konsekvent tjänstestrategi är avgörande för att ta rätt beslut kring portföljen av tjänster och för  att utveckla tjänster med en helhetssyn. Tjänstestrategin kräver en tjänstemognad på organisationsnivå som är övertygad om att leverans av tjänster kräver en unik syn på kundorientering.

 En strategi är grunden för investeringsbeslut. Tjänster för att leverera värde till dina kunder, är en dynamisk uppsättning begränsade resurser och resurser som samarbetar och interagerar i en sammanhängande tjänsteportfölj. Detta kräver styrning, baserad på affärsstrategin eftersom den speglar marknadens behov och som styr tjänstedesignen så att en helhetssyn tas vid utvecklingen av nya tjänster eller förbättringar av befintliga.

 Verksamheten behöver en dokumentation av de behov som marknadsutrymmet har och ett sätt att hantera investeringarna på de föreslagna och befintliga tjänsterna samt en förmåga att utforma tjänsterna på ett holistiskt sätt.

Mats Hultman CEO byBrick Management
Jessica Laos Sales Director