Management 360°-koncept Service Innovation

Service Innovation

Utmaningar:

  • Våra tjänster möter inte marknadens behov
  • Vårt tankesätt är inåtvänt och inte kundfokuserat
  • Vi har svårt att förstå kundens kvalitetskrav
  • Vi är inte motiverade att leverera tjänster

Förmågan att innovera är ett central för att förflytta sig upp värdekedjan. Tjänsteinnovation innehåller mekanismer för att omvandla din organisation till att leverera tjänster utöver eller istället för produkter och de förändringar du behöver presentera för att ständigt förbättra ditt erbjudande så att du kan fortsätta att uppfylla marknadens krav.

Detta är nära relaterat till tjänstestrategin. Genom mätningar och belöningssystem, kommer din organisation att kunna utvecklas till en kvalitetsstyrd tjänstleverans.

 Anpassningen av en kund- och tjänsteorienterad kultur i din organisation bygger på kunskapen om tjänstehantering, tjänsteproduktion och den påverkan kulturen har på den levererade tjänstekvaliteten

 Att adressera den kulturella utvecklingen som behövs för att förnya din organisation mot en tjänsteleverantör börjar med att implementera verktyg och metoder för att mäta och förstå de värden som driver din organisation, liksom de som du behöver för att nå din vision och strategiska mål.

Mats Hultman CEO byBrick Management
Jessica Laos Sales Director