Management 360°-koncept Service Delivery

Service Delivery

Utmaningar:

  • Våra operativa beslut harmonerar inte med vår policy och vår strategi
  • Vi har inte de färdigheter som behövs för att hantera våra processer
  • Våra verktyg stöder inte våra processer
  • Vi har ingen tydlig koppling mellan tjänstekostnader och pris

Grunderna för att ge värde till företag och kunder är genom att tillhandahålla en pålitlig, konsekvent och adekvat tjänsteleverans. Detta bygger ofta på en solid operativ modell och tydlig och stödjande ekonomisk styrning, baserad på tydligt definierad policy.

Att tillhandahålla tjänster görs bäst via processer. Det är viktigt att processerna är effektiva inte bara är dokumentationen, utbildningen och absorptionen av dessa processer i organisationen utan också tillgången till relevant, skalbar och tillhörande verktygsstöd. En viktig faktor för att säkerställa pålitlig tjänster är tillgången på utbildad och kompetent personal. Ibland måste det förvärvas eller anställas, för att avlasta befintlig personal eller för att hantera en viss uppgift.

Större förändringar i tjänste- och applikationsportföljen måste hanteras genom projekt som måste anpassas till organisationens gemensamma projektmodell.

Mats Hultman CEO byBrick Management
Jessica Laos Sales Director