Management 360°-koncept Service Culture

Service Culture

Utmaningar:

  • Våra medarbetare är inte nöjda, trots våra ansträngningar att förbättra
  • Vår förändringsresa stöds inte av våra anställda
  • Vårt sätt att arbeta fungerar dåligt för att leverera tjänster
  • Vi kämpar med att möta kundernas krav på kvalitet

Ett viktigt inslag i att bli en tjänsteleverantör i världsklass är anpassningen av en kund- och tjänsteorienterad kultur i din organisation. Detta grundar sig i kunskapen om tjänstehantering, tjänsteproduktion och den påverkan kulturen har på den levererade tjänstekvaliteten.

Dessutom är det givet att ingen kulturförändring kan uppnås utan tydliga kärnvärden för individerna i organisationen, samt att bedöma deras behov, särskilt i förhållande till deras arbetsmiljö. Kulturella omvandlingsverktyg är tillgängliga för att vägleda företagsledare och organisationsledare att bli självmedvetna i sitt ledarskap och hjälpa dem att nå ny potential med sina kollegor och anställda. Framgången beror starkt på engagemang och driv hos medarbetarna i verksamheten. Deras positiva energi kommer att se till att kunderna tas hand om på bästa sätt.

 Att verka för en tjänsteorienterad kultur kan avslöja behovet av att ändra den ledning och de styrande principerna som för närvarande finns, baserat på nya prestationsmål och belöningssystem.

Mats Hultman CEO byBrick Management
Jessica Laos Sales Director