Management 360°-koncept

byBrick's 360° koncept

Vi hjälper dig att utveckla och omvandla ditt företag till en mer konkurrenskraftig och effektiv organisation genom optimerade tjänsteerbjudanden. Genom ett 360 ° perspektiv kan du göra rätt IT-investeringar ur ett affärsperspektiv.

 

byBrick Management 360 ° är ett omfattande koncept för Service Management, Business Transformation och Cultural Development. Från strategi, genom tjänsteinnovation och utveckling av er tjänsteleverans och kultur hjälper vi er att säkra och förbättra ert företag.

Allt tack vare en effektiv och anpassad företagsarkitektur, portföljhantering, styrning och förvaltning av ditt företag och organisation.

byBrick Management 360° ger er en hävstångseffekt genom vår och långa erfarenhet och våra unika modeller, mallar och transformationsverktyg. De ger dig möjlighet att dra nytta av bästa praxis och våra erfarenheter från andra organisationer.

Service Strategy

En konsekvent tjänstestrategi är avgörande för rätt beslut kring portföljen av tjänster och att behålla möjligheten att utveckla tjänster med en helhetssyn. Tjänstestrategin kräver en mognad på organisationsnivå som är införstådd i att leverans av tjänster kräver en unik syn på kundorientering.

Service Innovation

Förmågan att innovera är ett centralt element för att kunna förflytta sig uppåt i värdekedjan. Tjänsteinnovation innehåller mekanismer för att omvandla din organisation till att leverera tjänster utöver eller istället för produkter och de förändringar du behöver introducera för att ständigt förbättra ditt erbjudande så att du kan fortsätta att uppfylla marknadens krav.

Service Culture

Ett viktigt inslag i att bli en tjänsteleverantör i världsklass är en kund- och serviceorienterad kultur i din organisation. Detta grundar sig i kunskapen om tjänstehantering, tjänsteproduktion och den påverkan kulturen har på den levererade tjänstekvaliteten.

Service Delivery

Grunderna för att ge värde till företag och kunder är genom att tillhandahålla en pålitlig, konsekvent och adekvat tjänsteleverans. Detta bygger på en solid operativ modell och tydlig och stödjande ekonomisk förvaltning, baserad på en tydligt definierade policy.

Enterprise Architecture

Enterprisearkitektur är en praxis för att analysera, modellera och definiera ett ramverk för framgångsrik utveckling och genomförande av affärsstrategin. Fastän denna ansträngning traditionellt är inriktad på detaljerad teknisk arkitektur, uppnås en större inverkan på organisationen när arbetet är färdigt att upptäcka framtida affärsmodeller, förstå kundernas krav och de krafter och trender som påverkar ditt företag.

Portfolio Management

Portföljförvaltning möjliggör en tydlig och övergripande överblick av applikationer, projekt och andra definierade portföljer. Det hjälper organisationen att förstå behovet, konsekvensen och den ultimata framgången för portföljrelaterade IT-investeringar eller rationaliseringsaktiviteter.

Service Governance

Alla beslut för en tjänsteleverantör måste baseras på grundliga principer för styrning. För interna shared service-organisationer (som IT- eller HR-avdelningar) måste dessa vara en del av företagsstyrningen. För externa tjänsteleverantörer styrs principerna utifrån rättsliga, marknads- och kulturella aspekter. Dessa principer förvaltar de ramverk som måste etableras i organisationen.

Kontakta oss!

Fyll i formuläret för att kontakta oss för ett kostnadsfritt möte om hur vi kan bidra till din verksamhets framgång.

Mats Hultman CEO byBrick Management
Jessica Laos Sales Director