GDPR Privacy by Design

Legal, what is the consequences of the law, how does other fulfillment legal requirements interact, how are the new terms interpreted in our business?

 Information management that create guidelines for classification and handling of data, personal data included, need to be handled by the business process

The business must decide on the need for and use of personal data

 IT systems and services that provide technical solutions for the handling of personal data.

 The organization that will implement the business processes and take responsibility for all information management, that need a culture that enables adherence to law and defends the rights of the individual

The employee that needs to be able to provide consent to collect, handle and save, or screen data out.

The plan for adapting of these aspects before the law is applicable

 Lagstiftningen kring hantering av personuppgifter genomgår en stor förändring per den 25 maj 2018. Och under hösten har vi tagit del av resultatet av de första granskningarna som gjorts. Många företag upplever att det är komplext och resurskrävande att hålla sig complient över tid.

För att förenkla förståelsen och processen för dig som VD, ledningsgrupp, IT-ansvarig, projektledare, systemutvecklare m fl. har vi samlat alla viktiga aspekter att ta hänsyn till i en överskådlig modell. byBrick skräddarsyr utbildning, stöd och förändringsledning inom samtliga områden så att din GDPR resa blir så smidig som möjligt. 

Mats Hultman CEO byBrick Management
Jessica Laos Business Developer