Close
Interface Nyheter 2017 Ny IoT-lösning för uppkopplade batteriparker ökar batteriers livslängd

Ny Internet of Things-lösning för uppkopplade batteriparker ökar batteriers livslängd

NorthStar ACE™ lösningen som byBrick Interface varit med och tagit fram.

Med sin innovativa lösning NorthStar ACE™ (Advanced Connected Energy) erbjuder nu batteritillverkaren NorthStar uppkopplade energilagringslösningar. byBrick har bland annat levererat UX-designen samt den tekniska lösningen.

Publicerat den:

År 2020 spås 20 miljarder prylar vara uppkopplade. Detta skapar möjligheter för nya affärsmodeller, effektivisering av manuella processer och ökad användarvänlighet. Med sin innovativa lösning NorthStar ACE™ (Advanced Connected Energy) erbjuder nu batteritillverkaren NorthStar uppkopplade energilagringslösningar. Lösningen ger realtidsöverblick över batteriernas status, högre säkerhet vid installation och underhåll, ökar livslängden och sparar kostnader.

NorthStar är ett världsledande företag inom konstruktion, tillverkning och distribution av innovativa batterier och kraftlösningar för bland annat telekom, UPS och fordon. Sedan tidigare har bolaget utvecklat monitoreringsutrustning integrerade i batterierna för att kunna läsa av hur de mår och presterar.

För att vidareutveckla och modernisera övervakningen av batterierna genomförde NorthStar en förstudie tillsammans med bland annat byBrick Interface, som visade på kundnyttan av den information som batterierna ger. Där föddes idén om NorthStar ACE™, en integrerad lösning som kombinerar Bluetooth-kommunikation med IoT.

Genom NorthStar ACE™ kan kunden trådlöst hämta historik och realtidsdata, både lokalt genom en smartphoneapp som kommunicerar direkt med batterierna, och på distans via en molntjänst. byBrick Interface har även levererat den tekniska lösningen i samverkan med Tele2 IoT, RTE, WSI samt EIA.

”Det har varit riktigt roligt att vara med och utveckla helhetslösningen, från koncept till UX-design och utveckling av applikationerna. Den största utmaningen är inte att koppla upp saker till Internet, det är att göra något värdeskapande med all data på ett användarvänligt sätt.”, säger Elin Sjöström, Projektledare hos byBrick Interface.

“Det har varit utmanande och väldigt utvecklande att nyttja varje bolags unika kompetens i samverkansprojektet. Resultatet är användarvänligt och professionellt. Det ligger helt rätt i tiden med en lösning som är nära användaren”, säger Per Werin, Marknadschef NorthStar Group.

Visa nyhetsarkiv