Close
Interface Nyheter 2017 Augmented Reality ska få ungdomar att välja yrken i förändring

Augmented Reality ska få ungdomar att välja yrken i förändring

Augmented Reality - ett självklart hjälpmedel för framtidens arbetsmarknad?

Björn Nordén från Jobba i Västerås visar hur framtidens läkare kan använda Augmented Reality i arbetet. Testpatienten är Magnus Hemmingsson, VD Mälarenergi.

Publicerat den:

Att arbetsmarknaden ständigt förändras är inget nytt. Att allt sker samtidigt på bredden och djupet i alla branscher samtidigt och exponentiellt skapar däremot helt nya utmaningar. Vilka yrken förändras, vilka försvinner helt och vilka nya uppstår? Att sprida kunskap i den frågan är Jobba i Västerås uppdrag, och för att leva som de lär tar de hjälp av den senaste tekniken för att nå ut med sitt budskap.

Under Almedalsveckan i Visby samlades företrädare för digitaliseringens frontlinje och nationella kompetensförsörjningsprojekt inom ramen för seminariet ”Framtidens arbetsmarknad – mer eller mindre människa?”.

Samtalen handlade om en ökad förändringstakt och vad vi egentligen kan veta om framtidens arbetsmarknad, samt de utmaningar som finns i att kommunikativt nå fram till rätt målgrupper inom den strategiska kompetensförsörjningen.

Jobba i Västerås anordnade seminariet och tog hjälp av Augmented Reality (förstärkt verklighet) för att visualisera hur olika yrken, exempelvis läkare och lärare, förändras i takt med att ny teknik blir tillgänglig.

 

”I en tid där arbetsmarknaden står inför en stor förändring är det av enorm vikt för oss på Jobba i Västerås att visa på de nya tekniker som kommer att göra våra arbeten så mycket roligare och bättre. AR och VR kommer så klart att vara en självklar del i detta.”, säger Björn Nordén, Verksamhetschef Jobba i Västerås.

”Tack vare att vi inte bara pratade utan faktiskt visade upp hur det kan komma att se ut fick vi en väldigt fin respons hos våra seminariebesökare under Almedalen och många aha-upplevelser. Vi ser fram emot att använda samma upplägg i vår kommunikation med 60 000 ungdomar kommande år”, säger Björn Nordén.

Lösningen som användes är framtagen i samarbete med byBrick Interface, som har lång erfarenhet av både Augmented Reality, Virtual Reality (virtuell verklighet) och apputveckling.

”Att öka förståelsen för framtidens kompetensbehov inom teknik är en hjärtefråga för oss på byBrick. Därför känns det extra roligt att få hjälpa Jobba i Västerås att sprida sitt budskap i form av AR-upplevelser. Att själv få uppleva ny teknik tror jag är avgörande för att förstå vilken inverkan den kommer att ha på arbetsmarknaden”, Elin Sjöström, projektledare byBrick Interface.


Augmented Reality
Augmented Reality eller förstärkt verklighet är en teknik som i realtid förenar verkliga och digitala sinnesintryck med varandra. Genom att använda en smartphone, läsplatta eller digitala glasögon kan användaren se information som visas ovanpå verkligheten i ett digitalt lager. I det här fallet har en Augmented Reality-applikation tagits fram, som konsumeras via en läsplatta.

Visa nyhetsarkiv