Close
Interface Erbjudande Sales Enablement: Verktyg för säljare ROI-kalkylatorer och Total Cost of Ownership

Jämföra och bevisa

Hjälp dina kunder att ta rätt köpbeslut

Hur övertygar du dina kunder om att det är rätt beslut att köpa det du säljer? Även försäljning av marknadsledande produkter behöver underbyggas med rätt argumentation för att nå ett köpbeslut. Och om den du får träffa hos kunden inte kan ta beslutet själv behöver du förse din kontakt med så bra material som möjligt för att kunna driva frågan vidare.

Ett vanligt sätt inom B2B är att hjälpa kunden att räkna hem sin investering med hjälp av ROI- eller Total Cost of Ownership kalkylatorer. Ibland är det viktigast att kunna jämföra och ge kunden rätt underlag för att ta ett välinformerat investeringsbeslut. byBrick Interface har lång erfarenhet av att utveckla den här typen av digitala verktyg, som kan användas tillsammans som diskussionsunderlag under och efter dina möten.

Hur bra dina beräkningar än ser ut i Excel så är det ett opraktiskt sätt att lansera och distribuera säljkalkylen som bevisningsmetod. Ge istället dina säljare en självuppdaterande lösning som skapar en snygg och informativ rapport, och ger datadriven spårbarhet och kundinsikter.

Kundcase

Läs mer om våra andra erbjudanden för säljverktyg och säljsystem
Employee
Erik Stridell Business Developer
Employee
Håkan Gill CEO byBrick Interface