Vi utvecklar din kommunikationsstrategi

Relevant kommunikation som gör verklig skillnad för ditt varumärke

Endast relevant kommunikation ger verklig effekt. Förmedlar den inte rätt budskap och värden så spelar det ingen roll hur välgjord den är. Och kommunikation kan endast göra skillnad om kanalvalen är anpassade efter budskap och målgrupp. Därför gör vi noggranna analyser över vem du ska nå ut till, vad du ska säga till dem och hur du når dem effektivast.

Har du redan en kommunikationsplattform? Har du tidigare gjort någon form av kommunikationsstrategiskt arbete? Då kan vi använda ditt underlag och behöver bara verifiera att förutsättningarna fortfarande gäller, eller utmana och utveckla om så krävs.

 

När vi utvecklar din kommunikationsstrategi behöver vi din hjälp. Du kan ditt eget företag bäst.

Ju större engagemang du kan investera, desto effektivare blir strategin – och desto mer träffsäker och resultatgenererande blir kommunikationen.

En kommunikationsstrategi är extra viktig när man ska göra en fokuserad insats, exempelvis en kampanj. Vi levererar kommunikationsstrategin i form av en presentation eller skriftlig rapport.

Kundcase

Läs mer om våra olika erbjudanden inom kreativ marknadsföring
Dennis Sköld Creative/Art Director