Close
Interface Case Virtual Reality-miljö för Ozonetech

Produktdemo i VR för Ozonetech

Utmaning

Ozonetech använder ozon för att desinficera fabriksmiljöer och livsmedelsmiljöer, där det är höga krav på miljövänlighet och renlighet. En utmaning för dom har varit att visa upp hur deras produkt fungerar och visa dess flöde för målgruppen eftersom den är monterad i fabriksmiljöer när den används.

De hade således ett behov av att hitta ett smart, enkelt och interagerande sätt att kunna visa upp produkten för deras kunder, och kontaktade därför byBrick Interface.

Uppdrag

byBrick Interface uppdrag var att bygga en Virtual Reality-upplevelse där användaren skulle kunna uppleva en miljö där Ozonetechs produkter används. En så kallad produktdemo i VR.

Lösning

Vi skapade en miljö i virtuell verklighet, där användaren kan gå runt och interagera med Ozonetechs produkt i ett bryggeri. I miljön kan användaren klicka på en touchskärm, starta produkten och se hur ozonen flödar ut i de olika delarna i fabriken.

Miljön är skapad i Unity som är byggd för Oculus Rift och Oculus Touch, där användaren kan använda fingrarna för att trycka på knappar och aktivera olika flöden. Miljön inkluderar både ljud och riktiga touchinterface så att användaren kan klicka runt i den faktiska menyn, som det skulle vara i verkligheten. Detta innebär en väldigt interaktiv upplevelse, inte alls långt ifrån verkligheten vilket ger kunden en god förståelse för produkten.


Resultat

Bolaget har byggt upp ett showroom på deras kontor för att enklare kunna visa upp och förklara produkten för kunder och andra intressenter. Ozonetech använder även VR-miljön som ett säljverktyg på mässor och events.

Ozonetech Systems är ett svenskt företag med verksamhet grundat i början av 1990-talet. De utvecklar och säljer produkter som bygger på unik ozongenereringsteknik som renar, desinficerar och tar bort lukt från luft och vatten.

Vi fick uppdraget att ta fram Sordins nya webbplats för att tydliggöra produktutbudet gentemot återförsäljare, samt att se över logotyp och grafisk profil.

Säljande webbplats för Sordin
Employee
Erik Stridell Business Developer