Interface Case Produktlanseringskampanj för Epiroc

Produktlanseringskampanj för Epiroc

Bakgrund

byBrick Interface är sedan länge en betrodd leverantör till Epiroc inom allt från Virtual Reality-simulering av maskiner och digitala säljstöd till marknadskommunikation och internkommunikation.

När Epiroc som världsledande tillverkare av gruv- och anläggningsmaskiner samt tillhörande utrustning under 2019 skulle lansera en ny borrkrona för gruvbrytning under jord, Powerbit Underground, fick byBrick Interface förtroendet att skapa den globala lanseringskampanjen.

Utmaning

Varje produktlansering från en global ledare som Epiroc får automatiskt viss uppmärksamhet. Ändå var utmaningen samma som för alla teknikprodukter: att stå ut i bruset i sociala kanaler och nå spridning i målgrupperna. Borrkronor har också generellt ett något lägre nyhetsvärde än de borriggar som de monteras på och som även de tillverkas av Epiroc. Det var därför särskilt avgörande att kommunikationen var intresseväckande och spetsig.

Lösning

Vårt projektteam av specialister på B2B-marknadsföring tog fram ett kreativt koncept som döptes till ”Packed with power”. Konceptet bygger på storytelling med en underton av humor med branschtypiska karaktärer.

Powerbit Underground framställs i en reklamfilmen som så kraftfull att till och med ärrade gruvarbetare tvekade att öppna lådan med den nya borrkronan. Inspelad i en verklig gruva, med handplockade aktörer, ger filmen den önskade kombinationen av realistisk miljö och ett humoristiskt anslag.

För att bygga upp intresset över tid arbetade vi med annonsering i Epirocs sociala medie-kanaler, först med olika typer av schemalagda teasers i både film och bildform som till slut kulminerade i lanseringen av hela reklamfilmen. Under teaserperioden leddes trafiken vidare till en microsite med ytterligare information och möjlighet att hålla sig uppdaterad om nyheten. Vid lanseringen skiftades webbtrafiken till en produktsida med komplett information om fördelar och möjligheter, kundcase samt teknisk information.  

Annonseringen skedde på LinkedIn och Facebook mot personer med relevant erfarenhet och utbildning i Sverige, Sydafrika, Nordamerika och Australien.

Resultat

Att göra avtryck i sina kunders medvetande är minst lika viktigt inom industrimarknadsföring som i annonsering mot konsumenter. Att använda produktorienterande superlativ som största, starkaste och snabbaste är i längden inte ett effektivt sätt att bygga sitt varumärke. Kampanjen fokuserade istället på att utforska emotionella effekter i syfte att göra kunderna mer varumärkeslojala och nyfikna. 

Statistiken från annonskampanjerna visar att vi träffade rätt både avseende det visuella och målgruppstyrningen med en klickfrekvens (CTR) som överträffar vad som kan räknas som förväntat i respektive kanal. Särskilt sett till att vi i hög grad använde videoannonsering, som ofta generera visningar i betydligt högre grad än annonsklick.

 

Epiroc är en ledande aktör inom gruv- och infrastrukturindustrin. Med banbrytande teknik utvecklar och producerar företaget innovativ utrustning, förbrukningsvaror och service för användning i yt- och underjordisk gruvdrift, infrastruktur, civila arbeten, brunnsborrning och geotekniska applikationer.

Ozonetech använder ozon för att desinficera fabriksmiljöer och livsmedelsmiljöer. De har ett behov av ett smart, enkelt och interagerande sätt att kunna visa upp produkten för sina kunder.

Virtual Reality-miljö för Ozonetech
Johan Ekholm Project Manager
Erik Stridell Business Developer