Interface Case IoT-lösning för uppkopplade batteriparker för NorthStar

IoT-lösning för uppkopplade batteriparker för NorthStar

Utmaning

NorthStar är ett världsledande företag inom konstruktion, tillverkning och distribution av innovativa batterier och kraftlösningar för bland annat telekom, UPS och fordon. Bolaget har en strävan om att ligga i framkant vad gäller miljöaspekten. Sedan tidigare har bolaget utvecklat monitoreringsutrustning integrerade i deras batterier för att kunna läsa av hur de mår och presterar.

Uppdrag

För att vidareutveckla och modernisera övervakningen av batterierna genomförde NorthStar en förstudie tillsammans med byBrick Interface, som visade på kundnyttan av den information som batterierna ger. Då föddes idén om NorthStar ACE™, en integrerad lösning som kombinerar Bluetooth-kommunikation med IoT.

byBrick Interface har, utöver förstudien, även levererat den tekniska lösningen i samverkan med Tele2 IoT, RTE, WSI samt EIA.

Lösning

Den innovativa lösningen NorthStar ACE™ (Advanced Connected Energy) innebär uppkopplade energilagringslösningar. Genom NorthStar ACE™ kan kunden trådlöst hämta historik och realtidsdata, både lokalt genom en smartphoneapp som kommunicerar direkt med batterierna, och på distans via en molntjänst.

”Det har varit riktigt roligt att vara med och utveckla helhetslösningen, från koncept till UX-design och utveckling av applikationerna. Den största utmaningen är inte att koppla upp saker till Internet, det är att göra något värdeskapande med all data på ett användarvänligt sätt. Det är vår styrka på byBrick Interface”, säger Elin Sjöström, Projektledare på byBrick Interface.

Resultat

NorthStar ACE™ har inneburit att kunderna kan få en realtidsöverblick över batteriernas status samt högre säkerhet för personal vid installation och underhåll. Det har också lett till att livslängden på batterierna ökat, vilket både bidrar till ett bättre klimat samt stora kostnadsbesparingar.

“Det har varit utmanande och väldigt utvecklande att nyttja varje bolags unika kompetens i samverkansprojektet. Resultatet är användarvänligt och professionellt. Det ligger helt rätt i tiden med en lösning som är nära användaren”, säger Per Werin, Marknadschef NorthStar Group.

NorthStar är världsledande inom design, tillverkning och implementering av ett innovativt sortiment av batterier och kraftlösningar.

byBrick Interface fick uppdraget att utveckla NorthStars grafiska profil samt designa och utveckla en ny webb som skulle fokusera på att tydliggöra leverans- och produktutbudet.

Webbplattform för NorthStar

Vårt uppdrag var att ta fram en AR-app där användaren skulle kunna placera ut sitt framtida boende på den riktiga tomten, och få upp den i verklig storlek på rätt plats. Detta för att köparen skulle kunna förstå hur området kommer se ut när det är färdigbyggt några år framåt i tiden, och på så sätt känna trygghet i sitt köp.

AR-app för Aroseken
Lotta Lindberg COO & Project Manager
Erik Stridell Business Developer