Close
Interface Case IoT app för Inficon

Utveckling av app för styrning av mätinstrument

Bakgrund
INFICON är en ledande leverantör av innovativ instrumentering, sensorteknik och avancerad processtyrning som förbättrar produktivitet och kvalitet i sofistikerade industriella vakuumprocesser. Deras sortiment innefattar världsledande instrument för gasanalys, mätning och kontroll. 

I sitt sortiment har de bland annat en produkt som detekterar gasläckor, som heter IRwin® Methane Leak Detector. Tidigare lagrades all mätdata i produkten och fick tankas ut manuellt via USB. Dessutom krävdes ofta två operatörer, där den ena hanterar instrumentet och den andra körde GIS-programvara på en dator för att kunna kartlägga mätningsarbetet.

Uppdrag
Inficons kunder efterfrågade en direktkommunikation mellan produkten och deras mobila enheter, exempelvis Windows10-plattor eller smartphones. Med denna kommunikation skulle enheten kunna placeras i en ryggsäck istället för att bäras på magen, så att uppgiften endast kräver en operatör som då får fria händer till att använda sin mobila enhet.

Därför fick byBrick i uppdrag att skapa en IoT-applikation som ansluter trådlöst till enheten så att det går att fjärrstyra den från datorn och samla in mätdata. I ett första steg utvecklades en Windows10 app som användaren kan köra parallellt med GIS-programvaran och där se alla mätvärden framför sig, hantera eventuella larm etc.

Lösning
byBrick byggde en applikation baserad på utvecklingsramverket Xamarin och Xamarin Forms, för att göra lösningen möjlig att lansera och underhålla för flera olika typer enheter på ett kostnadseffektivt sätt.

Produkten hade redan sedan tidigare möjlighet att koppla upp sig via Bluetooth 2.0 för trådlös kommunikation. Den kopplingen användes för att läsa in dataströmmen från enheten och visualiseras i Windows-appen. Irwin-anslutningen kan även göras via kabel.

Resultat
Applikationen är idag lanserad för Microsoft Windows 10 som gör den möjlig att användas på kompatibla datorer, telefoner och läsplattor. I nästa steg planeras versioner för andra typer av mobila enheter.

INFICON är en ledande leverantör av innovativ instrumentering, sensorteknik och avancerad processtyrning som förbättrar produktivitet och kvalitet i sofistikerade industriella vakuumprocesser. Deras sortiment innefattar världsledande instrument för gasanalys, mätning och kontroll.

byBrick Interface fick i uppdrag att göra strategi och innehåll för att lansera PreOmics analysinstrument PreON.

Produktlanseringskampanj för PreOmics
Employee
Erik Stridell Business Developer
Employee
Lotta Lindberg COO & Project Manager