Close
Interface Case Digitalisering, Do-It-Yourself

Forskningsprojekt om industrins digitalisering i samarbete med RISE

Bakgrund/Utmaning
Under de senaste åren har det talats mycket om digitalisering och vikten av att digitalisera sin verksamhet. Länge har ledare och inspiratörer försökt få företagen att förstå att det inte går att vara passiva längre. Dock är gapet stort mellan att inse att man behöver agera och att förstå mer i detalj vad och hur man kan göra för att digitaliseras. För att välja rätt väg framåt i sin digitaliseringsresa är det viktigt att skaffa sig kunskaper i hur olika typer av tekniker kan och bör användas, och var de skapar mest användarnytta.

Det finns idag stora möjligheter att förbättra utbildning, informationsspridning och kommunikation genom den teknik som kommit fram inom spel-, internet- och kommunikationsteknik. Utmaningen är att förstå hur denna teknik kan användas för att skapa värde inom industri och andra verksamheter.

Vi på byBrick Interface och forskningsinstitutet RISE insåg att ett sätt att hjälpa företagen med detta är att lyfta goda exempel på digitalisering som gjort konkret nytta. Vi gick ihop kring en Vinnova-ansökan för ett projekt som skulle adressera just den utmaningen; DigiDIY – Digitalisering, Do-It-Yourself. 

Projektets syfte
Syftet med projektet DigiDIY var dels att visa på möjligheter med ny teknik och dels att visa på hur organisationer kan arbeta för att dra nytta av denna nya teknik på bästa sätt. Syftet var även att visa organisationer att det kan vara enkelt att komma igång med sin digitaliseringsresa, bara man får inspiration och konkret hjälp och med hur.

Projektets innehåll
Aktiviteter
I projektet hölls sex medskapande seminarier där det presenterades inspirerande och intressanta exempel på hur ny teknik kan förenkla, förbättra och effektivisera organisationers verksamhet, och samtidigt göra den säkrare. Seminarierna utgick från tre olika teman; ny teknik som hjälpmedel, affärsmodellering samt kompetensutveckling/träning. Upplägget för dessa var:

  • Inspirationsföreläsning med tankar och erfarenheter från tidigare forskningsprojekt och kundcase inom industrin.
  • Interaktiv workshop där deltagarna får hjälp att applicera dessa lärdomar kopplat till sina interna utmaningar.

 DigiDIY-kit
Deltagarna på seminarierna fick även ett digitalt distribuerat material i form av ett DigiDIY-kit, som fokuserar på digitalisering i industrin från idé till implementering och uppföljning. Vi ville helt enkelt ge deltagarna något som kunde hjälpa dem att komma igång med, eller utveckla, sin digitaliseringsresa.

Underlaget för kittet bygger på samlad kunskap och erfarenhet från tidigare forskningsprojekt i kombination med skarpa affärscase och goda exempel som representerar olika branscher och olika digitaliseringsinitiativ inom industrin.

Kittet syftar till att vara en konkret verktygslåda för organisationer för att på ett enkelt sätt inleda och/eller vidareutveckla sitt digitaliseringsarbete och sin kunskap om de tekniska fokusområdena. Verktygslådan består bland annat av ett antal olika workshopövningar som hjälper organisationer att analysera sitt nuläge, arbeta fram sin digitala strategi samt att skapa rätt förutsättningar för en lyckad implementering.

För att nå ut till fler företag än deltagarna finns kittet tillgängligt för alla intresserade att ladda ner gratis. Klicka här för att ladda ner DigiDIY-kittet.

Resultat
Projektet har med seminarieserien nått ca 100 unika företag i Västmanland och Norrbotten, och totalt har ca 250 personer deltagit på aktiviteterna. Ca 175 unika personer har laddat ner kittet och ytterligare 110 personer har fått ett tryckt exemplar.

RISE är en unik kraftsamling för att öka samhällets innovationstakt. Genom att samla flera forskningsinstitut och ett hundratal testbäddar och demonstrationsmiljöer i en innovationspartner skapar vi bättre förutsättningar för samhällets problemlösare. Vi ägs av svenska staten och arbetar med – och på uppdrag av – näringsliv, akademi och offentlig sektor. Tillsammans utvecklar vi tjänster, produkter, teknologier, processer och material som bidrar till en hållbar framtid och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Employee
Erik Stridell Business Developer