Close
Interface Case Augmented Reality-applikation för Jobba i Västerås

Augmented Reality-applikation för Jobba i Västerås

Utmaning

Det är inget nytt att arbetsmarknaden förändras ständigt. Men det faktum att det händer samtidigt och exponentiellt i alla branscher samtidigt, på grund av globaliseringen och nya tekniska genombrott, skapar en helt ny dimension av utmaningar. Vilka yrken kommer att förändras, vilket kommer att försvinna helt och vilka nya kommer att uppstå? Och hur ska vi förbereda kommande generationer för detta?

Det är just därför organisationen Jobba i Västerås finns. Deras uppgift är att sprida kunskap om morgondagens arbetsmarknad och dess utmaningar och förbereda våra yngre generationer inför detta.

Många organisationer har tidigare försökt nå ut till ungdomar i frågan, men utan önskade resultat. Budskapen verkar inte nå fram vilket resulterar i att de flesta ungdomar väljer mer traditionella jobb som tyvärr sannolikt kommer att försvinna inom ett decennium. 

Uppdrag

Jobba i Västerås behöver därför vara kreativa och verkligen tänka på hur de kan ta sig an utmaningen på ett unikt sätt. De bestämde sig för att leva som de lär sig, och använda den senaste tekniken för att nå ut med sitt budskap till ungdomar.

De kontaktade därför byBrick Interface, som de visste hade lång erfarenhet av att arbeta med Virtual Reality, Augmented Reality och Apputveckling, för att skapa något som skulle tilltala och väcka uppmärksamhet hos ungdomar.

"I en tid då arbetsmarknaden står inför stora förändringar är det mycket viktigt för oss på Jobba i Västerås att visa hur den nya tekniken kommer att göra våra jobb så mycket roligare och bättre i framtiden. AR och VR kommer att vara en uppenbar del av detta", säger Björn Nordén, VD för Jobba i Västerås.

Lösning

Efter några gemensamma kreativa workshops beslutades att vi skulle ta fram en applikation med Augmented Reality-funktioner. Detta för att visualisera hur yrken som lärare och läkare kan komma att använda ny teknik så som Augmented Reality i det dagliga arbetet inom en snar framtid. 

Augmented Reality, eller förstärkt verklighet, är en realtidsteknik som kombinerar verkliga och digitala sinnesintryck med varandra. Genom att använda en smartphone, surfplatta eller digitala glasögon kan användaren se information som visas ovanpå verkligheten i ett digitalt lager. I det här fallet använde vi en surfplatta för att lägga på det digitala lagret.

Resultat

Premiärvisningen ägde rum under Almedalsveckan i Visby. JiV anordnade ett seminarium och samlade företrädare för digitaliseringens frontlinje och nationella kompetensförsörjningsprojekt för att diskutera "Framtidens arbetsmarknad - mer eller mindre människa?". Samtalet handlade om en förändringstakt och vad vi verkligen kan veta om framtidens arbetsmarknad, liksom utmaningarna att kommunicera med rätt målgrupper i strategisk kompetensförsörjning.

Innan paneldiskussionen visade JiV sin Augmented Reality-applikation för att visualisera hur olika yrken, till exempel läkare och lärare, förändras när ny teknik blir tillgänglig.

”Tack vare att vi inte bara pratade utan faktiskt visade upp hur det kan komma att se ut fick vi en väldigt fin respons hos våra seminariebesökare under Almedalen och många aha-upplevelser. Vi ser fram emot att använda samma upplägg i vår kommunikation med 60 000 ungdomar kommande år”, säger Björn Nordén.

Jobba i Västerås har arbetsmarknaden som arena och strategisk kompetensförsörjning som syfte. Deras vision är att skapa Sveriges bästa lokala arbetsmarknad. Jobba i Västerås är nationell partner i arbetsmarknadsfrågor.

För att modernisera övervakningen av sina batterier genomförde NorthStar en förstudie tillsammans med byBrick Interface, som visade på kundnyttan av den information som batterierna ger. Då föddes idén om NorthStar ACE™

Internet of things - Northstar battery

Lindex ville bygga en app med ambitionen att skapa en sömlös upplevelse mellan kundens fysiska och digitala upplevelse. Vårt uppdrag var att hjälpa Lindex att skapa en ny mobilapplikation för både Android och iOS.

App till Lindex
Employee
Erik Stridell Business Developer