Close
Interface Case AR app för Kanthal – Electric heating systems

AR app för Kanthal – Electric heating systems

Bakgrund
Kanthal kontaktade byBrick 2017 inför att de skulle ställa ut på en branschmässa på Island. De ville göra något nytt som skulle sticka ut bland mässdeltagarna, och få en lösning för att kunna visa upp sina produkter inom området Electric heating systems på ett nytt, mer engagerande och roligare sätt. Produkterna är relativt stora att ta med på en mässa eller ett säljmöte och därför fanns det en stor fördel med att ta fram en flexibel digital lösning baserad på interaktiv 3D-teknik.

Virtual Reality har blivit ett populärt sätt att skapa intresse på mässgolven, men Kanthal ville kunna erbjuda en mer inkluderande diskussion med besökarna kring produkterna under mässan. Därför föll valet på att istället utveckla en Augmented Reality app. Syftet var framförallt att kunna visa på fördelarna med deras produkter och titta på produkterna på sätt som inte är möjligt med de riktiga produkterna (exempelvis transparenta genomskärningar, sprängskisser, värme och flöden).

En annan viktig aspekt av projektet var att få testa att använda en ny typ av teknik i verksamheten och på så vis få ett proof of concept att testa såväl mot kund som internt. Ett extra värde fanns därför i att kunna få feedback från den egna organisationen och utvärdera lösningen.

Uppdrag
Vi på byBrick Interface fick uppdraget att skapa en AR app som skulle användas i marknad- och säljsyfte. Applikationen skulle tillämpas av deras säljare som ett extra säljstöd och säljverktyg. Vårt uppdrag innefattade att ta fram en app efter Kanthals specifikation med produktdesign, anpassning av 3D-material för AR, utveckling av AR och funktionalitet och publicering på både AppStore och Google Play.

Lösning
I en första version byggde vi en AR app som var triggerbaserad, med fokus på sex olika produkter som användaren kan titta på genom en surfplatta, med specifika hotspots att zooma in på.

Rent specifikt handlar det om att använda CAD-data från produkterna för att sedan plocka in CAD-modellerna i vårt AR-produktionflöde. Där arbetar vi med att minska komplexiteten i modellerna utan att tumma på den visuella kvaliteten. Nästa steg är att material- och textursätta för att skapa realism i 3D-modellerna, och ge en produktupplevelse så nära verkligheten som möjligt.

Därefter är det dags att lägga in logik i appen. I detta case använde vi spelmotorn Unity, som är en utvecklingsmiljö med bra stöd för 3D-visualisering, för att lägga på animationer som visar både värme (genom färg) och rörelse (hur taktningen fungerar) genom produktionslinan. Vi har använt Vuforia som ramverk för Augmented Reality. 3D visualiseringarna har skapats i Maya.

Användaren kan i appen se produkterna i olika moduler och i transparens, vilket leder till en större förståelse för hur produkten fungerar. Vi lade även till ett fritt 3D-läge för att enkelt kunna snurra och zooma in på produkterna utan AR.

Appen innehåller även en vy där det finns sprängskisser (delarna dras isär och ihop) samt video och säljmaterial.

Till appen behövdes initialt en trigger, som Kanthal printade i form av musmattor. Triggern i sig blev en perfekt give-away att dela ut på mässor, som uppmanar besökare och kunder att ladda ner appen och nyfiket utforska AR-funktionerna på egen hand.

Resultat
På mässan togs appen emot väldigt positivt, då Kanthal var en av få aktörer som använde ny visualiseringsteknik för att visa upp produkter. Det gav mycket dragningskraft under mässan, som även fortsatt efteråt.

Appen togs emot så pass bra att säljarna lånade med sig surfplattor för att ta med på säljmöten, och det togs emot väl av deras kunder. Snart togs beslutet att vidareutveckla lösningen för att lägga in fler produktkategorier och mer funktionalitet.

Appen används numera regelbundet på både mässor och på säljmöten. Efter att Apples nya AR-plattform ARKit kom ut under 2017 gjorde byBrick uppdateringar i appen och nu behövs inte längre en trigger för att aktivera AR-funktionen. 

Vill du ladda ner appen? Följ instruktionerna:
Sök efter Kanthal i AppStore eller Google Play, installera sedan Kanthal Augmented Reality appen på din läsplatta (rekommenderas) eller din smartphone och följ instruktionerna.

Läs mer på:
https://www.kanthal.com/en/products/furnace-products-and-heating-systems/electrical-heating-systems/augmented-reality/

Kanthal® is a world-leading brand for products and services in the area of industrial heating technology and resistance materials. Part of the Sandvik Group.

Vi ville skapa en oförglömlig upplevelse och valde därför att synliggöra nyttan med en mjukstartare genom en specialbyggd Virtual Reality-upplevelse. Istället för att prata om produkten ville vi att människor skulle få uppleva och känna produkten, eller snarare uppleva hur det är utan produkten.

Lansering - Film till ABB för softstarters

ABB ville hitta ett sätt att använda den senaste tekniken för att väcka intresse för produkten, både hos potentiella kunder och för att nå ut till framtida medarbetare.

VR-simulering för ABB