Vi hjälper er bygga strategier som skapar långsiktiga resultat och hållbar effekt.

Strategi som hörnsten

ByBrick Insight är vana att vara ett strategiskt stöd till chefer och olika verksamheter, något som gör våra kunder agila och kommunikativt kompetenta i omställningen att bli mer insiktsdrivna.

När vi hjälper våra uppdragsgivare med deras strategiarbete har vi utvecklat en väl beprövad metodik som kombinerar analytiskt arbete med workshops tillsammans med nyckelpersoner från uppdragsgivaren – projektgrupper, ledningsgrupp och styrelse. Ibland engageras också externa experter, kunder, eller bredare grupper av anställda i processen.

Vi inleder alltid ett strategiarbete med ett att identifiera drivkrafter i omvärlden. Ambitionen är att utveckla en framtidssäkrad strategi som tar avstamp i mål, syfte och prioriteringar. En väl utvecklad strategi handlar dock inte bara om att se till marknad och affärer utan till stor del också om organisationens insida -  om medarbetarnas kompetens, kultur och organisation. Därför fokuserar vi mycket på att identifiera inte bara de önskvärda utan också möjliga interna åtgärderna för att identifiera viktiga framgångsfaktorer, mätetal och arbetsformer som gör det möjligt att följa upp och mäta framstegen över tid.

Erik Stridell Business Developer