Insight Vårt erbjudande Organisationsutveckling

Vi stöttar er organisation och säkerställer att ni har rätt arbetssätt och verktyg för
att nå framgång.

Jobba med förståelse för organisationens enskilda delar

De flesta organisationer och företag befinner sig idag i konstant förändring och behöver ständigt anpassa sina verksamheter för att kunna vara konkurrenskraftiga. Det ställer därmed allt större krav på att ha en stark företagskultur som kan analysera och förstå sin omvärld och agera på de affärsmöjligheter som finns.

En organisations utvecklingsförmåga och framgång bygger på därför på att kunna skapa en företagskultur som möjliggör och stödjer ändamålsenliga beteenden i alla led, både på individ, team- och organisationsnivå. Här behöver varje företag och organisation identifiera de möjligheter och utmaningar som de står inför och den kultur de har.

Vi inleder därför våra kunduppdrag med att kartlägga och identifiera vilka faktorer som verkligen skapar engagemang och en framgångsrik organisationskultur samt ringa in yttre omvärldsutmaningar. Vi arbetar långsiktigt med våra uppdragsgivare för att hjälpa dem att skapa verklig förändring, inte bara i ord utan också i handling.

För att detta ska ske behöver alla medarbetare förstå vad framtiden kräver och kunna agera för att möta den på bästa sätt. Utifrån kartläggningen tar vi fram ett skräddarsytt träningsprogram med incitament för förändring, som oftast innebär en kombination av olika skräddarsydda aktiviteter och rådgivning som skapar motivation, tydliga mål, stöd och en tydlig arbetssituation.

Erik Stridell Business Developer