Insight Vårt erbjudande Insiktsarbete

Vi utvärderar med robusta metoder och standarder så att insiktsarbetet stödjer både ledning och operativ personal

För ständigt lärande och optimering

Att löpande följa upp och utvärdera hur arbetet går, vad som fungerar och inte, justera och optimera är helt nödvändigt i dagens digitala ekosystem

Organisationer låter ständigt och vikten av att förstå vad som fungerar och hur den totala upplevelsen blir med alla budskap, kanaler och aktiviteter är avgörande för att hela tiden optimera och bli bättre. Likaså att man inte fastnar i att jaga likes eller räckvidd, utan nå ut till sin faktiska målgrupp och få dem att göra det man hade planerat för. Utvärdering handlar inte om rätt eller fel. Det handlar om att alltid vilja lära sig och utvecklas.

byBrick Insight är medlemmar i AMEC, International Association for the Measurement and Evaluation of Communication. AMEC verkar för att ena branschen genom best-practice och tät koppling både till näringsliv och akademi och förespråkar att man undviker mått som saknar grund, t ex annonsvärde, PR-värde och liknande.