Insight Vårt erbjudande Analys & research

Vi hjälper er att förstå er omvärld genom analys av målgrupper, konkurrenter, kanaler, innehåll och mycket mer.

Förstå din omvärld och möjligheter

Vad önskar du att du visste? Vilken kunskap skulle hjälpa dig att lösa en uppgift eller förenkla ditt jobb? Om du vet vad du saknar kan du tar reda på svaren. Det kan finnas många vägar att gå för att nå svaret och vi har en lång och gedigen erfarenhet av hur man får svar kostnadseffektivt.

Det handlar också mycket om att bekräfta det man tror sig veta. De där gamla argumenten ”Vi har alltid gjort så här”, ”Jag känner min kund och vet vad de gillar och var de är”. Det är bättre att veta baserat på fakta än att enbart en känsla eller tidigare erfarenhet. Vi gör analyser så som:

  • Målgruppsanalyser - var finns dina målgrupper, vad gillar de, hur söker de och tar till sig information, vad engagerar dem (Persona framtagning)
  • Marknadsanalyser - vad händer inom en viss marknad sett till både land och bransch
  • Innhållsanalyser - vilket innehåll och vilka ämnen borde ni jobba med
  • Trendanalyser - vad händer inom en viss bransch och hur tror vi att den kommer utvecklas

    Troligast är att vi hittar helt nya saker och möjligheter som ni inte har vetskap om än.

Vi jobbar med analys och research på global skala via partners över hela världen. Vi använder oss av analytiker som kan språket, kulturen och landet vi analyserar för att säkra att vi kan leverera relevanta slutsatser och insikter som blir enkla att jobba med.

Läs mer om några typer av analyser vi gjort.

Målgrupp, analys & segmentering

Segmentering är ett förhållningssätt som nyanserar och differentierar en grupp individer; oavsett om de är lojala kunder eller prospekt. I ett digitalt landskap finns det en oerhörd styrka i att segmentera sin målgrupp i många varianter för att hålla sig relevant.

Det finns dessutom oerhört mycket data om målgrupper idag, både i egna system men också i undersökningar m m.

Med våra segmenterings- och analystjänster utgår vi från vad ni behöver veta, vad ni redan tror att ni vet men kanske behöver validera och hjälper att bättre förstå dina målgrupper och prospekt, deras preferenser, behov och beteenden. Vi jobbar helt integrerat och ger rekommendationer som skapar möjligheter inom både digitalt och genom annan aktivering.

Marknadsanalys

Hur ser ett visst land ut gällande en viss marknad? Vilka aktörer har vilka positioner rent affärsmässigt och hur ser samma aktörer ut utifrån ett kommunikations och marknadsföringsperspektiv?

Vilka aktörer är inte bara starka utan också möjliga att alliera sig med? Vilka ämnen är mest förekommande inom en viss marknad? Hur stor är potentialen inom marknaden? Vilka utmaningar finns i branschen framåt? 

Frågorna är ofta många. Speciellt i dagens globala ekonomier är förutsättningarna mer föränderliga och sambanden mer komplexa än någonsin. Genom att kombinera olika typer av data hjälper vi företag och organisationer att skapa välgrundade beslut, strategier och taktik utifrån marknadens behov.

Varumärken

I en värld där det ständigt startas nya bolag och världen är både global och lokal är det lätt att varumärkesarbete kan bli snårigt. Vet ni hur ert varumärke är positionerat gentemot kritiska målgrupper? Är ni den thought leader ni tror att ni är? Vet ni vilka vad ni, eller era nya produkter och tjänster uppfattas eller hur era konkurrenterna är positionerade?

Genom att se över ert nuläget och vilka utmaningar som kan påverka en lansering, trafikdriv eller uppgifter rent ämnes- eller innehållsmässigt kan vi hjälpa våra kunder att få en klar uppfattning om den arena i vilken företaget verkar och hur varumärket uppfattas, vad det associeras med och vad som bör göras för att röra sig åt rätt håll.

Vid våra varumärkesanalyser använder vi en kombination av metoder, där kärnan utgörs av att kombinera olika typer av data och kvantitativ analys samt research av de diskussionerna som omger varumärket och/eller ämnesområdet.

Kundcase

Erik Stridell Business Developer