Insight Om oss

"INSIGHT WITHOUT ACTION IS WORTHLESS"

Vi jobbar med kunder som vill utvecklas och röra sig framåt, som har modet att agera på de insikter de får i vårt gemensamma arbete.

Om oss

I takt med att organisationer blir allt mer datadrivna ökar också kraven på att kunna hantera informationen och bli mer insiktsfokuserade. Ansvaret för att utforma och efterleva detta vilar idag inte enbart på lednings- och IT-funktionerna utan bör nu ses som en integrerad del av hela verksamheten. 

byBrick Insight hjälper företag och organisationer att arbeta integrerat och se informationen som en tillgång som kan skapa affärsnytta. Genom att ta stöd i analys kopplat till våra kunders olika utmaningar kan vi ge välgrundade rekommendationer, förslag på verktyg och organisatoriskt stöd. 

Vår passion

Vi vet att faktabaserade beslut är enklare att ta och det som de flesta vill göra. För att kunna göra detta måste man förstå vilken data som är viktig för att kunna skilja på fakta och känslor, hur man jobbar med den för att få fram bra insikter men kanske framför allt hur man för insikterna vidare så att det blir drivmedlet till att utvecklas och ständigt se nya möjligheter även ute organisationen.

Vi pratar ofta om att jobba med insikter utifrån vilken diskussion du vill ha runt bordet. Vad vill ni diskutera? Vilka sitter med i dessa diskussioner och varför? Vilka byggstenar finns och hur är klimatet i diskussionen? Vad förväntar ni er att diskussionen ska skapa för insikter och beteende när ni är klara?

Vi hjälper företag i alla dessa steg och frågor för att kunna omvandla data, fakta och information som samspelar, visar mönster och effekter och ger insikter med sant värde.

Vi hjälper företag att arbeta insiktsdrivet!