Insight Nyheter 2018 Prindit och byBrick Insight har tecknat ett avtal

Prindit och byBrick Insight har tecknat ett avtal

181114

Prindit och byBrick Insight samarbetar kring AI-baserat analysverktyg – som mäter effektivt företagsklimat

Prindit och byBrick Insight har tecknat ett avtal om långsiktigt samarbete för att fånga tillväxtpotentialen inom marknaden för molnbaserade organisations- och analystjänster. Det AI-baserade organisationsverktyget gör det möjligt att analysera och identifiera verkliga utmaningarna och framgångsfaktorer hos företag och organisationer i realtid.

Förutom det AI-baserade organisationsverktyg som gör det möjligt att mäta hur medarbetarna upplever organisationsklimat, omfattar partnerskapet ett brett spektrum av interna och externa analys- och rådgivningstjänster som hjälper företag och organisationer att få ett produktivt arbetsklimat och bli mer innovativa, välmående och insiktsdrivna.

- Vi är glada över att ha tecknat detta partnerskap med Prindit. Att vi tillsammans kan leverera värdefulla tjänster till våra kunder. Ambitionen är att dra nytta av vår kunskap och omfattande erfarenhet inom mätning och insiktsdriven kommunikation och kombinera det med Prindits avancerade analys- och organisationsverktyg. Detta, i kombination med vår gemensamma branschkunskap, ger våra kunder möjlighet att skapa betydligt bättre förutsättningar att bli mer insiktsdrivna och framgångsrika, säger Ann-Sofie Krol, VD för byBrick Insight.

- Tillsammans med byBrick Insight blir vi starkare och värdet för våra kunder ökar. Prindit finns till för att skapa helt nya insikter där samarbetet med byBrick Insight förstärker möjligheterna för våra kunder att skapa bestående förändringar som syns på sista raden. Man kan säga att vi blir bättre och våra kunder får ännu bättre förutsättningar för välmående, innovation och produktivitet, säger Stefan Cedergren, VD Prindit.

Om Prindit
Prindit är ett digitalt organisationsverktyg. Det AI-baserade verktyget gör det möjligt för individer, team och organisationer att mäta, analysera och agera i realtid på viktiga framgångsfaktorer för att skapa en mer innovativ, effektiv och välmående organisation. Idag har Prindit kunder runt om i Europa. Bolaget grundades 2015 och är en avknoppning från forskningsinstitutet RISE SICS Västerås. www.prindit.com

Kontakt:
Stefan Cedergren, VD Prindit. E-post: stefan.cedergren@prindit.comTfn: +46 70 791 44 40

Om byBrick Insight:
byBrick Insight är en strategisk kommunikationsbyrå. Vi hjälper våra kunder att bli insiktsdrivna och förstå vilken effekt de får ut av sin kommunikationsinvestering och hur de via goda processer, effektiv strategi och taktik kan bygga starka interna och externa varumärken. byBrick Insight är medlem i och sitter i den internationella styrelsen för AMEC – International Association for the Measurement and Evaluation of Communication. www.bybrick.se

Kontakt:
Ann-Sofie Krol, VD byBrick Insight. E-post: ann-sofie.krol@bybrick.se Tfn: +46 70 650 72 06

Visa nyhetsarkiv