Insight Nyheter 2018 byBrick Insight invald i den internationella styrelsen för AMEC

byBrick Insight invald i den internationella styrelsen för AMEC

181205

byBrick Insight invald i den internationella styrelsen för AMEC

Den strategiska kommunikationsbyrån byBrick Insight och Ann- Sofi Krol har valts in i AMECs styrelse - det internationella branschorganet för mätning och utvärdering. Ann- Sofi Krol har 
suttit i AMECs styrelse sedan år 2016 och blev nu återigen invald som enda skandinaviska företag.

- Det känns oerhört roligt att få förnyat förtroende att sitta i AMECs styrelse, säger Ann- Sofi Krol, VD på byBrick Insight i Stockholm. 
- Jag hoppas kunna bidra med att sprida ytterligare kunskap kring data, mätning, analys och insiktsarbete här i Sverige och Skandinavien och givetvis hitta nya medlemsföretag som ser fördelen med en branschorganisation som driver dessa frågor. Jag tror att jag dessutom bidrar till AMEC med stor kunskap runt integrerad kommunikation och digital utveckling som är något vi jobbar mycket med på byBrick insight.”

För mer information kontakta: 
Ann-Sofie Krol, VD byBrick Insight
E-post: ann-sofie.krol@bybrick.se
Tfn: +46 70 650 72 06


Om byBrick Insight:

byBrick Insight är en strategisk kommunikationsbyrå. Vi hjälper våra kunder att bli insiktsdrivna och förstå vilken effekt de får ut av sin kommunikationsinvestering och hur de via goda processer, effektiv strategi och taktik kan bygga starka interna och externa varumärken. byBrick Insight är medlem i och sitter i den internationella styrelsen för AMEC.
www.bybrickinsight.se

Om AMEC 
Amec - 
International Association for the Measurement and Evaluation of Communication - är en internationell branschorganisation för företag inom mätning, utvärdering och research. Organisationen har idag 160 medlemmar i 86 länder. Det övergripande syftet är att tillsammans förbättra och utveckla branschen, bland annat har man utarbetat gemensamma riktlinjer som alla medlemmar åtar sig att följa.

 https://amecorg.com/

Visa nyhetsarkiv