Insight Event Filmer från våra event

Filmer från våra event

Om eventet Varför? den 27 september

Att ställa sig frågan varför skapar diskussioner om affärsmål, organisation, motivation, drivkrafter, aktiviteter, kanaler, resultat och mycket mer. Kommunikatörens roll är att navigera i alla dessa frågor och hjälpa till att nå målen som sätts upp när företag och organisationer hittat sitt svar på Varför. 

Vi lät en rad fantastiska talare prata om sina perspektiv på Varför frågan, kommunikation och givetvis även mätning och bevisning. 

I seminariet hoppades vi ge inspiration att våga fråga flera Varför frågor då vi vet att de påverkar så mycket. Tack alla ni som kom och lyssnade, diskuterade och nätverkade! 

Eventet var ett samarbete med Sveriges Kommunikatörer, Sveriges största yrkesnätverk för professionella kommunikatörer

Introduktion

Ann-Sofie Krol är VD på byBrick Insight och sitter i den internationella styrelsen för AMEC. Hon har lång erfarenhet och särskild kompetens inom strategisk kommunikation, mätning och analys av kommunikation och dess effekter. 

Annsi är moderator under dagen och inleder med att resonera lite om varför vi mäter och varför vi kanske inte mäter. Det handlar ju inte om att ha rätt eller fel utan en vilja och önskan att lära sig och kunna göra saker bättre och smartare, vis av erfarenheten. Men när man vet mer måste man också våga agera. Varför är det så svårt?  Se Annsis introduktion till eventet nedan.

 

Så maxar du snacket i en uppkopplad värld

Karin Zingmark har över 20 års erfarenhet av att driva förändring på temat kommunikation och ledarskap, senast som marknadschef på Microsoft. Idag är hon en efterfrågad föreläsare och strategisk rådgivare på temat, samt aktuell med sin debutbok “Maxa Snacket - så når du framgång genom digital kommunikation".

Tiden då ledningen kunde delegera kommunikation till en kommunikationsavdelning som paketerade och förde ut företagets budskap är sedan länge förbi. I dagens medielandskap måste företag bli kommunikativa fullt ut genom att lyssna, analysera världen utanför, ta till sig av kundinsikter och driva förändring i en ständigt pågående dialog med både medarbetare, kunder och omvärld. Se Karin dela med sig av konkreta tips och råd för hur man bygger en kommunikativ organisation nedan.

 

Mot en värld av tillförlitlig rotation

Patrick Delombre är marknadsdirektör för SKF och har en lång bakgrund på olika positioner inom företaget, bland annat som produktchef, marknadschef för SKF:s affärer inom livsmedelsindustrin och fabrikschef.

När ett transportband i en gruva stannar kan det innebära upp emot två miljoner kronor per timme i förlorade intäkter och kostnader.  Ofta är orsaken ett haveri i maskinens hjärta - den roterande axeln. SKF är ett globalt teknikföretag med produkter och tjänster som säkerställer en tillförlitlig drift i exempelvis gruvor, pappersbruk, flygplan eller vindkraftverk. I ett alltmer komplext informationsflöde ökar behovet av lättillgänglig, enkel och relevant information för att SKF:s kunder ska kunna ta rätt beslut. Se Patrick berätta om det förändringsarbete SKF är mitt inne i för att säkerställa en värld av tillförlitlig rotation nedan.

 

Vi mäter och mäter, men vad gör vi med resultaten?

Jacob Hallencreutz är VD För EPSI Rating Group som mäter kundnöjdhet och lojalitet i ett tiotal Europeiska länder. I Sverige under det välkända varumärket Svenskt Kvalitetsindex – inom flera branscher betraktat som det viktigaste nationella indexet för kundnöjdhet. Jacob har en bred bakgrund som chef, konsult och forskare med erfarenheter från både tjänste- och tillverkningsindustri samt offentlig sektor.

Jacob Hallencreutz har tillsammans med forskare på Handelshögskolan och Chalmers studerat hur information från kundmätningar de facto används. Studien visar tydligt argumenten varför man mäter också påverkar resultaten och långsiktiga effekter. Hög kundnöjdhet och lojalitet och goda finansiella resultat har en tydlig koppling och är bevis för hårt och systematiskt arbete. Självklarheter i teorin, men långt ifrån självklart ute i den så kallade verkligheten. Se Jacob inspirera er till att göra mätningar av rätt anledning och se resultaten förbättras nedan.

 

Så blir siffror kunskap

Torbjörn Sjöström är VD på företaget Novus, ett Sveriges mest välrenommerade undersökningsföretag. Torbjörn är en av de mest framträdande företrädarna och experterna inom undersökningsbranschen. Han har för sitt arbete bl.a. vunnit utmärkelsen Europas bästa VD inom undersökningsbranschen och Sveriges bästa kommunikationskonsult.

Många företag och organisationer vill ofta veta vad deras målgrupper tycker i olika frågor. Men att våga gräva djupare och förstå varför de tycker eller gör som de gör är långt intressantare. Först då kan man förstå vad och hur man kan gå tillväga för att påverka en fråga. Se Torbjörn guida er igenom svårigheterna och möjligheterna med undersökningar guidar er genom perspektiven VAD, VARFÖR, HUR. Förstår man dessa frågor arbetar man inte längre med siffror och data, utan med kunskap i filmen nedan.