Insight Case Mimer

Marknadsanalys om framtidens boende för Mimer

Inledning och syfte


byBrick Insight har genomfört en marknadsanalys för Bostads AB Mimer, som är ett av Stockholm-Mälarregionens största bostadsföretag. Syftet var att skapa en större förståelse för vilka strategiska framtidsutmaningar Mimer stod inför och vilka trender, flyttmönster och boendeformer som kommer att karakterisera bostadsmarknaden i Västerås i framtiden. Målet var att ge insikter och rekommendationer för hur Mimer bättre kan planera för framtida projekt och framtidsutmaningar.

Analys


Trendanalysen baserades på datainsamling och sökningar från olika tekniska plattformar och verktyg. Analysarbetet omfattade även forskning och sammanfattningar av vetenskapliga och statistiska studier om olika ämnen samt dataintegration från olika källor, kalibreringstester och målgruppsanalys för att uppnå rätt och validerade insikter om målen.

Resultat 


Analysen gav tydliga insikter om vilka trender som påverkar bostadsmarknaden, nu och i framtiden, vad som gör en plats attraktiv att bo på och vad behoven för bostäder är för olika målgrupper. Vidare visade analysen vilka områden i Västerås som är mest eftersökta och vilka målgrupper som sannolikt kommer att flytta till nya bostäder.

Analysen visade också villigheten att betala för olika bostadsområden och storleken på lägenheter, och hur Mimers egna lager motsvarar efterfrågan som existerar.

Analysen gav dessutom insikter om de kundgrupper som kan ha ett framtida behov av nya bostäder, hur deras familjesituation ser ut, deras intressen och värderingar och hur deras mediekonsumtionsmönster ser ut och skiljer sig, och genom vilka kanaler som bäst kommunicerar med dem angående deras olika preferenser.

Analysen och dess framtidsscenarier innebar en bra utgångspunkt för såväl Mimers fortsatta strategi- och affärsutveckling, som deras kommunikations-och varumärkesarbete.


"Analysen gav oss värdefulla insikter om vilka trender som påverkar bostadsmarknaden i allmänhet och hur bostadsbehovet kommer att se ut i Västerås i framtiden. Vi har också fått stor förståelse för framtida målgrupper och hur vi kan nå och kommunicera med dem på det mest effektiva sättet " , säger Maria Eberhardsson, Kommunikationschef på Bostads AB Mimer 

 

Mimer är det största bostadsföretaget i Västerås och ägs av Västerås stad. Vi äger och förvaltar cirka 11 300 bostäder och över 22 000 västeråsare bor i våra hus. Vår vision är att bli Sveriges bästa bostadsföretag. Vi vill vara ett alternativ för alla som söker ett bra boende i Västerås, och strävar därför efter att ha ett utbud som passar alla typer av människor. "En bra dag börjar hemma" är vårt kundlöfte som används för att uttrycka hur Mimer ser på boendet och vad som ryms i vårt erbjudande

byBrick Insight har genomfört en rekryteringskampanj på sociala medier för amokabel då de har haft svårt att rekrytera medarbetare.

Rekryteringskampanj på sociala medier för Amokabel