Insight Case Amokabel

Rekryteringskampanj på sociala medier

Utmaning

Det småländska tillverkningsföretaget Amokabel hade behov av att rekrytera kompetenta medarbetare till sin fabriksverksamhet i Småland. Syftet var att stärka bolagets tekniska utveckling och innovationsförmåga för att kunna möta framtidens behov inom kabel och luftledning. Tidigare hade Amokabel använt sig av mer traditionella annonseringsmetoder och anlitat rekryteringsföretag för att attrahera kandidater, utan att bli nöjd med resultatet. Varken med antalet inkomna ansökningar eller de höga kostnader arbetet innebar. En utmaning var dessutom att hitta intressanta kandidater inom pendlingsavstånd för de specifika rollerna.

Lösning

För att hitta rätt kompetens för maskinoperatörtjänsten tog byBrick Insight tillvara på medarbetarnas interna engagemang och närvaro i sociala medier och skapade ett Facebookinlägg med tanken att få medarbetarna att dela i det deras egna nätverk, som vi även sponsrade mot specifik målgrupp. Vi utformade även ett antal olika rekryteringsannonser för tjänsten på Facebook för att nå personer med relevant utbildning inom industri- och tillverkning.

För att hitta och attrahera rätt kompetens för rollen som VD för ett av bolagen i koncernen valde vi att skapa en mycket snävt målgruppsanpassade rekryteringsannons som vi riktade mot noggrant utvald målgrupp på LinkedIn. På så vis nådde vi relevanta kandidater, dvs både potentiella kandidater och passivt arbetssökande som redan hade en anställning eller inte aktivt sökte nytt arbete, samt personer i deras nätverk. Genom löpande A/B-tester, manuell budgivning och ett bra bildmaterial fick vi snabbt rätt spridning och effekt.

Resultat

Resultatet av den specifikt målgruppsanpassade annonsstrategin blev att Amokabel fick in så pass många relevanta ansökningar för de båda tjänsterna att man valde att stänga ner kampanjen efter endast en vecka. Digital rekrytering eller ”social recruiting” är mycket kostnadseffektivt om man gör det på rätt sätt. Tack vare att Amokabel vågade pröva en ny rekryteringsstrategi fick de in just de profiler de sökte efter, dvs med rätt kompetens och personlighet, och båda tjänsterna kunder tillsättas på mycket kort tid. De digitala rekryteringsannonserna har även varit ett bra tillfälle för Amokabel att marknadsföra bolaget och stärka sitt arbetsgivarvarumärke mot framtida potentiella talanger.

"När vi skulle rekrytera en VD och en maskinoperatör till två av våra bolag så valde vi att strunta i dyra rekryteringsföretag och traditionell platsannonsering. Vi ville prova att använda oss av enbart sociala medier. byBrick Insight hjälpte oss med att sättas strategin, taktiken och optimeringen och vi blev överraskade av resultatet på antalet kvalificerade ansökningar som kom in! Så tack vare den goda arbetsinsatsen från byBrick så har vi nu ansatt en maskinoperatör för ett av bolagen och en ny VD till Amo kraftkabel AB!

Jonas Adolfsson, Marknadsansvarig Amokabel".

 

Kabeltillverkning sedan 1992. Genom att fokusera på teknisk utveckling och modernisering har vi organiskt lyckats bygga upp en mycket lönsam och framgångsrik koncern på kort tid. Vår ständiga strävan mot tillväxt har resulterat i ett flertal nya bolag inom tillverkning och distribution av kabel. Parallellt med detta så har vi byggt upp en produktion av förnyelsebar energi; sol, vind och vattenkraft. Amokabel förfogar över totalt 37 000 m² produktionsyta. Huvudkontor och fabrik finns i Småländska Alstermo som ligger 70km från Växjö respektive Kalmar.

byBrick Insight har genomfört en marknadsanalys för Bostads AB Mimer, som är ett av Stockholm-Mälarregionens största bostadsföretag.

Marknadsanalys för Mimer