Insight Event

About byBrick Insight knowledge events

We believe in the power of inspiration and meetings to find new ways to create value

ByBrick Insight offers free knowledge events of various kinds at our Stockholm premises. At these events, we and people from our network talk about various issues related to communication, marketing, analysis and insight, digitization, leadership, organizational development and much more. 

Sign up at event@bybrick.se if you also want to receive invitations for upcoming events. Below, you can see some of our previous events.

Films from our event Why?

Our Events

Varför? >

Att ställa sig frågan varför skapar diskussioner om affärsmål, organisation, motivation, drivkrafter, aktiviteter, kanaler, resultat och mycket mer. Kommunikatörens roll är att navigera i alla dessa frågor och hjälpa till att nå målen som sätts upp när företag och organisationer hittat sitt svar på Varför.

Webbdagarna Göteborg: Så lyckas du i Sociala medier >

Hur vet man vad som är bra kommunikation i sociala medier? Vilka plattformar bör man finnas på och hur kan du bevisa vad som fungerar? Ann-Sofie Krol guidar dig i hur du mäter och analyser i olika sociala plattformar för att både kunna ha en bra strategi och en taktisk plan för att få ut så mycket som möjligt av ditt arbete i sociala kanaler.

Hur mäter man välvilja? >

I Sverige lägger företag idag mycket pengar och tid på CSR projekt och sponsring, men upplever det ibland som svårt att utvärdera vad det faktiskt ger. På detta seminarium får vi höra flera sidor av denna utmaning. Dels organisationerna som får sponsorpengar och gåvor samt deras huvudorganisation FRII, Frivilliga organisationers insamlings råd. Vi får även höra sponsorerna som satsar på olika typer av CSR projekt och sponsring och höra vilka frågor de ställer sig i sitt arbete.