Close
Elevate Kundcase Stanley

Utveckling av verksamhetssystem till Stanley

Beskrivning

Stanley erbjuder säkerhetslösningar som är genomtänkta och innovativa samt samarbetar med flera olika organisationer i både offentlig och privat sektor.

Uppdrag

Bybrick har tillsammans med Stanley utvecklat ett nytt verksamhetssystem för daglig hantering av larmanläggningar som servicetekniker kan använda via mobila enheter. Systemutvecklingen skedde från grunden för skapa ett nytt modernare och säkrare system som är kompatibel med viktiga programvaror. Arbetet innefattade front- och backend-utveckling, test och kvalitetssäkring samt design med UI och UX.

Resultat

Stanley upplevde att det nya systemet underlättade serviceteknikers dagliga arbetet genom ökad funktionalitet samt användarvänlighet. Systemutvecklingen har resulterat i bättre stabilitet i systemet och lett till färre supportärenden. Den nya moderna tekniska plattformen ger möjlighet att kunna vidareutveckla systemet i framtiden samt bidrar till en ökad utvecklingshastighet.

Bybrick har tillsammans med Polfärskt tagit fram ett nytt och stabilare Android-system för mobil orderhantering.

Mobil orderhantering till Polfärskt

Bybricks har tillsammans med Epiroc utforskat en möjlig automatiseringsstrategi för den befintliga testningsprocessen.

Testautomatiseringsplattform till Epiroc
Employee
Anders Dudley Försäljningschef