Close

Kvalitetssäkring och test av onlineverksamhet till Jula

Beskrivning

Jula är en butikskedja med över 100 varuhus som erbjuder produkter för trädgården, hemmet och fritiden både via deras butik och webbshop.

Uppdrag

Bybricks uppdrag innefattade kvalitetssäkring och testning vid utvecklingen och etablering av Julas nya e-handelsplattform, med ett testteam av testledare, testare, prestanda- och användabarhetsexperter. Arbetet bestod av tekniska webbtester som exempelvis testade integrationer med befintliga affärssystem, prestandatester samt användbarhetstester. Arbetet sträckte sig från starten av utvecklingsperioden till avslut för att säkerställa att systemet levererades robust.

Resultat

Uppdraget medförde att Jula fick kontinuerlig feedback kring problem och buggar som behövde lösas innan e-handelsplattformen nådde slutanvändaren. Genom prestandatester kunde flaskhalsar identifieras och åtgärdas. Detta säkerställde att systemet kunde lanseras både felfritt samt klara av perioder av extra hög trafik. 

Bybricks har tillsammans med Epiroc utforskat en möjlig automatiseringsstrategi för den befintliga testningsprocessen.

Testautomatiseringsplattform till Epiroc

Bybrick har tillsammans med Polfärskt tagit fram ett nytt och stabilare Android-system för mobil orderhantering.

Mobil orderhantering till Polfärskt
Employee
Anders Dudley Försäljningschef