Close
Elevate Erbjudande Test och kvalitetssäkring

Test och kvalitetssäkring

Genom att snabbt komma igång med testarbetet kan vi sänka kostnaderna för din systemutveckling, säkra tidiga insikter och öka kvaliteten på hela leveransen.

Kvalitetssäkra dina utvecklings-projekt

Bybrick hjälper din verksamhet inom testning, processanalys och test av prestanda, för att säkerställa att ditt system är robust.

Professionell testning är avgörande för att lansera felfria och fullbordade utvecklingsprojekt, samt maximera kundnöjdhet och tidsbesparing. 

Mycket av vårt testarbete är automatiserat, för att ge utvecklarna ny input varje timme och snabb hitta fel i systemet. Våra testare är givetvis vana att testa design, teknik, strategi, rapportering, systemarkitektur, programmering, automatisering och säkerhet – även i komplexa system.


Hur har vi arbetat med test och kvalitetssäkring tidigare?
Bybrick har arbetat med kvalitetssäkring och testning vid utvecklingen av Julas nya e-handelsplattform. Uppdraget bestod av tekniska webbtester som exempelvis testade integrationer med befintliga affärssystem, prestandatester samt användbarhetstester. 

Med hjälp av prestandatester kunde flaskhalsar identifieras och åtgärdas. Detta säkerställde att systemet kunde lanseras både felfritt samt klara av perioder av extra hög trafik.

Läs mer om Jula