Close

IoT

För att få Internet of Things att fungera i praktiken behöver fokus ligga på robust datainsamling av strömmat data, effektiva analysmöjligheter för stora informationsmängder i realtid och visualisering som underlättar för beslut och åtgärder.

Vi gör resan till en IoT-lösning möjlig

Det finns idag en mångfald av sensorer som gör datainsamlingen möjlig, anpassade för de mest skiftande miljöer och situationer. Nya typer av sensorer ser dagens ljus nästan varje dag, och vi hjälper våra kunder att välja rätt sensorer och gateways för varje situation.

Idag görs insamling och bearbetning av data lättast med hjälp av molnverktyg. Vi använder Microsoft IoT Suite för övervakning, eventhantering, device management och analyser i realtid. För ytterligare bearbetning av data och inte minst möjligheten att kunna agera på data använder vi machine learning som på ett kraftfullt sätt skapar nya insikter.

Visualiseringen kan göras på en mängd olika sätt, dock alltid med användbarhetsperspektivet som utgångspunkt. Microsoft Power BI är ett interaktivt verktyg för att skapa insikter i data och som vi gärna nyttja i våra lösningar.