Close
Elevate Case Effektiv orderhantering för Polfärskt

Apputveckling som effektiviserar orderhanteringen för Polfärskt

Bakgrund

Polfärskt arbetar med försäljning och distribution av bageriprodukter från väletablerade samarbetspartners till livsmedelsbutiker runt om i Sverige. Företaget använder sig av en mobil orderhantering vid distributionen av varor såsom färskt bröd från olika bagerier till butikerna.

Orderhanteringen var baserad på Windows Phone plattformen, och när Microsoft slutade satsa på ett eget operativsystem för smartphones behövde Polfärskt tänka om. Samtidigt ville man passa på att vidareutveckla appen för att ta nästa steg i effektivitet och stabilitet.

Uppdrag

byBrick fick uppdraget att bygga ett ny orderhanteringsapp baserad på Android. Det fanns önskemål från användarna att öka stabiliteten, och även planer på nya funktioner för att underlätta och effektivisera säljarnas arbete.

Som första steg genomfördes ett antal workshops tillsammans med Polfärskt och några av företagets utesäljare. Genom att jobba iterativt med ett nytt designförslag som grund för diskussionerna kunde vi tillsammans jobba fram en målbild som täckte in prioriterade önskemål och behov från såväl organisation som slutanvändare.

Parallellt med designarbetet pågick ett researchprojekt för att undersöka hur vi tekniskt skulle lösa funktionaliteten i den nya appen. När dessa båda aktiviteter genomförts påbörjades utvecklingsfasen.

En framgångsfaktor under utvecklingen av appen var den täta integrationen mellan utveckling och test under hela utvecklingsprocessen. Tack vare detta och vårt agila arbetssätt kunde vi kontinuerligt förbättra användarupplevelsen samtidigt som testteamet ansvarade för löpande kvalitetssäkring av det apputvecklarna levererade.

Resultat

Med ett nära samarbete kunde vi leverera ett skräddarsytt och kvalitetstestat system som effektiviserade Polfärskts säljprocess och täckte användarnas dagliga behov av orderhanteringsstöd.

Tack vare den nya appen och flytten till Android-plattformen har man också kunnat minska kostnaderna för sina back-end system och utveckling av ytterligare ny funktionalitet är betydligt enklare och mer kostnadseffektivt att genomföra än tidigare.

 

Polfärskt skapar attraktiva, lönsamma och säljande brödavdelningar i Sveriges alla dagligvarubutiker genom lokalt ägandeskap och central gemenskap i en unik kombination, och i samarbete med några av Sveriges starkaste brödproducenter.

Bybrick har tillsammans med Lindesberg kommun utvecklat ett system som mäter miljöaspekter med hjälp av IoT .

IoT-baserad arbetsmiljömätning

byBrick levererar test och kvalitetssäkring av Julas e-handelsplattform.

Test och kvalitetssäkring för Jula
Employee
Anders Dudley Försäljningschef