Close
Elevate Case Epiroc

Införande av testautomatiseringsplattform på Epiroc

Beskrivning

Epiroc är ett industribolag med sin verksamhet främst inom gruv- infrastruktur samt råvaruindustrin.

Uppdrag

Bybricks uppdrag innefattade att tillsammans med Epiroc utforska en möjlig automatiseringsstrategi för den befintliga testningsprocessen. Genom en kravspecifikation och utformningen av proof of concept (POC) kunde olika automatiseringsverktyg testas för att sedan identifiera den mest lönsamma för företagets systemtestnings behov.

Resultat

Utfallet av testautomatiseringen resulterade i ett verktyg som rekommenderas för en kommande implementation. Uppdraget uppskattades till den nivån att Epiroc direkt startade ett etableringsprojekt tillsammans med oss. Automatiseringsplattformen kommer agera som komplement till deras testare för att avlasta vid enklare regressionstestning och frigör tiden till fokus på djupare och mer kreativ testning.

byBrick levererar test och kvalitetssäkring av Julas e-handelsplattform.

Test och kvalitetssäkring för Jula

Bybrick har tillsammans med Lindesberg kommun utvecklat ett system som mäter miljöaspekter med hjälp av IoT .

IoT-baserad arbetsmiljömätning
Employee
Anders Dudley Försäljningschef