Development Kundcase (1)

Kundcase

Våra utvecklare och projektledare har mycket lång erfarenhet av affärskritiska implementationsprojekt inom bland annat retail, fastighetsbranschen, bank och finans. Problemställningen är oftast densamma oavsett bransch, men genom att vi gjort det förr drar vi nytta av erfarenheterna och kan undvika tidskrävande och kostsamma misstag. Nedan finner ni ett axplock av de lyckade projekt som vi genomfört.

Statens Fastighetsverk - Införande av integrationsplattform

När Statens Fastighetsverk genomförde förändringar av sina ekonomi- och fastighetssystem beslutade man sig för att även ta kontroll över sina systemintegrationer som tidigare varit odokumenterade, dåligt utvecklade samt svåra att underhålla. byBrick Development fick förtroendet att både införa integrationsplattform och sedan även förvalta lösningen.

Effektivare bokningsflöde

byBrick Development hjälpte TUI att förbättra och effektivisera bokningsflödet som är företagets största och viktigaste intäktskanal.

Utveckling av nytt verksamhetssystem

Kundens gamla kärnverksamhetssystem uppfattades inte erbjuda den flexibilitet och funktionalitet som krävs för att stödja Resursteamets verksamhet och tillväxtmål. byBrick Development utvecklade ett nytt verksamhetssystem med tydliga och lättanvända gränssnitt som kan nyttjas av samtliga medarbetare hos Resursteamet oavsett grad av datormognad.