Development Erbjudanden Systemintegration - BizTalk

Tillförlitliga, säkra och skalbara integrationslösningar byggda enligt best practices

Heltäckande leveranser från design till förvaltning

Alla företag vill idag ligga steget före sina konkurrenter och har då också behov av att systemen utbyter data i realtid. System som inte är integrerade resulterar ofta i både högre kostnader och högre resursförbrukning.

Vi på byBrick Development har omfattande erfarenhet av att leverera tillförlitliga, säkra och skalbara integrationslösningar bland annat byggda på Microsoft BizTalk Server, både lokalt och i molnet.

Vi brukar börja med att genomföra en förstudie för att kartlägga befintliga system och integrationer som behövs för att stödja och underlätta verksamheten. För oss är det viktigt att vi förstår varje inblandat system och vad de har för funktion för att kunna föreslå och implementera bästa möjliga lösning.

byBrick Development erbjuder heltäckande leveranser från idé och ända till förvaltning om så önskas. Design och implementation genomförs alltid enligt ”best practice” för att säkerställa tillförlitliga, säkra och skalbara integrationslösningar. Vi förstår verkligen vikten av säkerhet i tider som dessa när fler och fler väljer att integrera med externa system bland annat på internet.

Vi tar också ansvar för att korrekta tester genomförs och att allt dokumenteras professionellt så att ingen information bara stannar i huvudet på någon utvecklare.