Close
Development Kundcase Utveckling av applikation för försäkringsbranschen

Utveckling av försäkringsbranschens gemensamma skaderegister (GSR)

Bakgrund

Försäkringsbedrägerier orsakar stora kostnader för försäkringsföretagen, kostnader som i förlängningen drabbar de ärliga kunderna genom onödigt höga försäkringspremier.

Försäkringsbranschen har därför upprättat GSR, ett gemensamt skadeanmälningsregister som håller ordning på skadeanmälningar som görs. Via GSR kan försäkringsföretagen hämta information som hjälper dem att identifiera exempelvis utbetalning av ersättning för samma skada från flera håll. Registret bidrar även till bättre och snabbare kundservice genom att försäkringsföretagen kan automatisera skadehandläggningen.

Uppdrag

Den tekniska GSR-plattformen hade varit i drift många år, och byggdes med en systemarkitektur som över tid har visat sig utmanande att underhålla.

byBrick Development fick uppdraget att framtidssäkra och bygga om lösningen från grunden och då den tidigare lösningen var sparsamt dokumenterad blev angreppsättet utforskande och testdrivet.

Lösning

Genom en agil arbetsprocess baserad på SCRUM utvecklades en helt ny version av den webbapplikation med tillhörande web services som GSR består av. Som teknisk utvecklingsplattform användes .NET Core, vilket gjorde den nya lösningen skalbar och enklare att underhålla. Ett annat viktigt krav var att lösningen skulle erbjuda snabb och effektiv sökning i krypterat data.

Användarna ges åtkomst till systemet både via ett webbgränssnitt och genom egna integrationer via ReST och SOAP-baserade API:er. Detta innebär även att flera olika säkerhetslösningar behövde implementeras för att stödja de olika åtkomstsätten.

ByBrick Development införde även en CI/CD-process (Continuous Integration / Continuous Development) baserad på Azure DevOps för att säkerställa att koden möter ställda kvalitetskrav genom en automatiserad process för integrationstest och unit-testning.

I teamet som byBrick skapade ingick projektledning, arkitektur, utveckling och test men även resurser för service desk och teknisk support.

Resultat

Den nya versionen av GSR-systemet lanserades under våren 2019 och används av majoriteten av företagen i branschen.

Tack vare det testdrivna arbetssättet kunde projektet leverera många förbättringar för slutanvändaren med optimerade arbetsflöden, bättre vyer och proaktiv felhantering för att säkerställa god datakvalitet.

byBrick fortsätter sitt engagemang med ett förvaltningsåtagande som omfattar drift, support och underhåll av lösningen. Dessutom ges slutanvändarstöd via byBricks service desk, och nya klienter får stöd i att sätta upp och testa sina kopplingar mot systemet.

Skadeanmälningsregistret (GSR) AB är ett helägt dotterbolag till Svensk Försäkring och ingår i Svensk Försäkring i Samverkan.

Den levererade lösningen är idag den primära kanalen för att kommunicera data från både interna och externa system.

Integrationsplattform för Brandskyddsföreningen

När Statens Fastighetsverk genomförde förändringar av sina ekonomi- och fastighetssystem beslutade man sig för att även ta kontroll över sina systemintegrationer som tidigare varit odokumenterade, dåligt utvecklade samt svåra att underhålla. byBrick Development fick förtroendet att både införa integrationsplattform och sedan även förvalta lösningen.

Statens Fastighetsverk - Införande av integrationsplattform
Employee
Jörgen Nilsson CEO byBrick Development
Employee
Brian Madsen Service Manager