Close
Development Kundcase Statens Fastighetsverk - Införande av integrationsplattform

Införande av integrationsplattform hos Statens Fastighetsverk

Utmaning

Statens Fastighetsverk (SFV) genomförde förändringar av sina ekonomi- och fastighetssystem. I samband med detta beslutade man sig för att även ta kontroll över sina systemintegrationer som tidigare varit odokumenterade, dåligt utvecklade samt svåra att underhålla.

Lösning

Beslutet blev att införa Microsoft BizTalk Server som integrationsplattform. I den första fasen låg fokus på att implementera och integrera ekonomisystemet Agresso och fastighetssystemet Fast2 med befintliga system i verksamheten. I den andra fasen av projektet utvecklades och infördes integrationer mellan befintliga system i plattformen.

Resultat

Idag använder SFV Microsoft BizTalk Server för att utveckla och underhålla löst kopplade integrationer mellan interna och externa systemlösningar. Kommunikationen mellan systemen hanteras genom inbyggda adaptrar såsom WCF, filöverföring, SQL Server, Oracle och FTP. De löst kopplade integrationerna hanterar alla typer av format, transformeringar, processer och dataaggregeringar. Integrationsplattformen har implementerats med hantering av affärsregler och aktivitetsövervakning för att stödja personal inom verksamheten.

byBrick har också fått förtroendet att ansvara för förvaltning av plattformen.

Statens Fastighetsverk (SFV), förvaltar fastigheter, byggnader, mark och ambassader som tillhör den svenska staten. SFV förvaltar cirka 2 300 fastigheter med ungefär 3 000 byggnader i Sverige och 6,4 miljoner hektar mark vilket är en sjundedel av Sveriges yta. Man förvaltar också svenska ambassader, residens och institut i ett 60-tal länder. Ansvaret för landets drygt 300 statliga byggnadsminnen är fördelat mellan SFV, Fortifikationsverket och Sjöfartsverket.

Den levererade lösningen är idag den primära kanalen för att kommunicera data från både interna och externa system.

Integrationsplattform för Brandskyddsföreningen

byBrick Development fick uppdraget att framtidssäkra och bygga om försäkringsbranschens gemensamma skaderegister från grunden.

Utveckling av applikation för försäkringsbranschen
Employee
Jörgen Nilsson Service Manager
Employee
Piotr Maik Service Manager