Development Kundcase Nytt verksamhetssystem och digitaliseringsinfrastruktur för Nytida

Nytt verksamhetssystem och digitaliseringsinfrastruktur för Nytida

Bakgrund

Ambea erbjuder tjänster inom daglig verksamhet och boendestöd för människor med förvärvade eller medfödda funktionshinder. Organisationen har idag ca 26 000 anställda, och en så stor organisation har stort behov av digitalisering som kan stödja interna processer. Samtidigt måste systemen vara lätta att använda för såväl experter som sällananvändare.

Det existerande verksamhetssystemet Soft uppfattades inte fylla dessa behov till fullo, och framför allt kunde det inte erbjuda den flexibilitet och funktionalitet som krävdes för att stödja Ambeas tillväxtmål.
Ambea valde att anlita byBrick Development för att ta fram ett nytt modernt verksamhetssystem och ny infrastruktur för att stödja bolagets fortsatta digitala transformation.

Uppdrag

Genom verksamhetsnära applikationsutveckling kan manuella rutiner ersättas med automatiska, exempelvis att låta faktureringsinformation baseras på utförarnas schemaläggning.

En viktig parameter i utvecklingen av nya system är att de måste erbjuda tydliga och lättanvända gränssnitt. I detta fall var det extra viktigt eftersom samtliga medarbetare hos Ambea använder systemet med en blandad grad av datormognad, och manuella rutiner ska ersättas med digitala.

byBrick fick även ta ansvar för att migrera SharePoint 2010 till SharePoint 2013 samt från Microsoft Team Foundation Server 2010 till Azure DevOps, en modern cloudlösning.

Lösning

Genom flera olika projektuppdrag har byBrick Development levererat ett helt nytt verksamhetssystem åt Ambea, ett nytt Intranät och dessutom genomfört en migrering till Office365. I samtliga uppdrag fick byBrick ta ansvar för krav, arkitektur, design, utveckling, test, leverans, projektledning, migrering, helpdesk och teknisk support.

Det nya verksamhetssystemet smaRT ersätter tidigare system som stödjer processen från att ett ramavtal blir tilldelat av en kommun eller stadsdelsnämnd hela vägen till att skapa faktureringsunderlag i Visma. Dessutom skapades stöd inom smaRT för ett flertal kringprocesser som exempelvis schemaläggning, patientanteckningar, aktiviteter, bemanning, organisation, handläggare, individuella handlingsplaner och behörigheter.

Inom uppdraget med intranätet seväRT sattes grundläggande funktionalitet på plats och systemstöd för vissa verksamhetsprocesser skapades.

Resultat

Tack vare samarbetet har Ambea kunnat uppnå sina effektmål, exempelvis att minska administrationstiden för användarna och därmed kunnat frigöra mer tid till sina kunder. De nya systemen har blivit en viktig komponent i möjliggörandet av Ambeas tillväxtresa och affärsexpansion framåt, med fortsatt hög kundnöjdhet.

 

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola runt om i landet.

byBrick Development fick uppdraget att framtidssäkra och bygga om försäkringsbranschens gemensamma skaderegister från grunden.

Utveckling av applikation för försäkringsbranschen

När Statens Fastighetsverk genomförde förändringar av sina ekonomi- och fastighetssystem beslutade man sig för att även ta kontroll över sina systemintegrationer som tidigare varit odokumenterade, dåligt utvecklade samt svåra att underhålla. byBrick Development fick förtroendet att både införa integrationsplattform och sedan även förvalta lösningen.

Statens Fastighetsverk - Införande av integrationsplattform
Jörgen Nilsson CEO byBrick Development
Brian Madsen Service Manager