Close
Development Kundcase Integrationsplattform för Brandskyddsföreningen

BizTalk som integrationsplattform för Brandskyddsföreningen

Bakgrund

För att möta de ständigt växande verksamhetsbehoven skapade Brandskyddsföreningen en ny IT-avdelning. En del i strukturarbetet var att granska verksamheten och ta fram en kartläggning och strategi framåt för de system som då användes för att stödja det dagliga arbetet.

Ett av systemen som granskades var CRM-systemet, som inte bedömdes kunna leva upp till behoven i verksamheten framåt och dessutom medförde kostnader för intern drift och underhåll. Efter en utvärdering beslutades att införa molnlösningen Oracle NetSuite som nytt affärssystem. Det nya affärssystemet skulle vara huvudägare av information som exempelvis kunder, utbildningar och produkter. För att effektivt kunna dela denna information med och även mellan övriga verksamhetssystem behövdes en integrationsplattform.

Uppdrag

Tidigare var de flesta systemintegrationer av typen punkt-till-punkt vilket kan skapa en problematisk situation över tid, särskilt om något system ska ersättas med ett nytt. Brandskyddsföreningen tog därför det strategiska beslutet att implementera Microsoft BizTalk Server för alla integrationer och därmed slippa tekniska anpassningar av både källsystem och mottagare av information i framtiden.

byBrick Development fick i uppdrag att leverera integrationsplattformen, med ett team bestående av en integrationsarkitekt och integrationsutvecklare. Projektet bestod initialt av att ta fram en strategi för hur plattformen och lösningarna skulle struktureras, att sätta upp plattformen tekniskt och även utveckla de första integrationsflödena.

Tack vare byBrick Developments gedigna verktygslåda och långa erfarenhet kunde teamet även bidra med framtagna integrationsriktlinjer med beprövade integrationsmönster, dokumentationsmallar och utvecklingsriktlinjer. Utvecklingen kunde effektiviseras ytterligare genom byBricks egenutvecklade komponenter som löser vanliga utmaningar och sköter releasehantering av färdig kod.

Lösning

En del i den nya strategin var att undvika att nya system skulle köras on-premise, det vill säga på egen dedikerad hårdvara. Därför implementerades BizTalk i molnet genom virtuella maskiner som körs i Microsoft Azure.

Att lösningen körs i molnet ger även förutsättningar att utnyttja flera funktioner i Azure som möjliggör serverlösa (”serverless”) lösningar baserade på Azure Logic Apps, Azure Service Bus, Azure Blob Storage och Azure Event Grid.

Genom att utnyttja MSMQ (Microsoft Message Queuing) skapades även nya möjligheter för interna system att kommunicera med externa aktörer genom användning av moderna REST API:er utan att några anpassningar krävdes i de olika standardsystem som används.

Resultat

Den levererade lösningen är idag den primära kanalen för att kommunicera data från både interna och externa system.

Tack vare beslutet att drifta BizTalk på virtuella maskiner i Azure behövdes inga nya investeringar i hårdvara för att ta den nya plattformen i drift och dessutom kunde de nödvändiga BizTalk-licenserna aktiveras till ett lägre pris än på lokala servrar. Driftsmiljön erbjuder nu även möjlighet att enkelt och kostnadseffektivt skala upp hårdvaran vid behov.

Brandskyddsföreningen har interna systemägare och projektledare för sina olika verksamhetssystem, men har valt att fortsätta samarbetet med byBrick Development, där byBrick har fått förtroendet att ansvara för vidareutveckling och förvaltning. Därmed får man långsiktig tillgång till expertkompetens som även har detaljkunskap om integrationsplattformen, som nu är en central del av IT-verksamheten.

 

Utifrån visionen ”Ett brandsäkrare Sverige” arbetar Brandskyddsföreningen för att öka brandsäkerheten i Sverige och minska samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening med uppdraget att vara ett ledande kunskapscentrum i brandsäkerhet.

byBrick Development fick uppdraget att framtidssäkra och bygga om försäkringsbranschens gemensamma skaderegister från grunden.

Utveckling av applikation för försäkringsbranschen

När Statens Fastighetsverk genomförde förändringar av sina ekonomi- och fastighetssystem beslutade man sig för att även ta kontroll över sina systemintegrationer som tidigare varit odokumenterade, dåligt utvecklade samt svåra att underhålla. byBrick Development fick förtroendet att både införa integrationsplattform och sedan även förvalta lösningen.

Statens Fastighetsverk - Införande av integrationsplattform
Employee
Jörgen Nilsson Service Manager
Employee
Piotr Maik Service Manager