News

byBrick stärker koncernen med ny styrelseordförande

byBrick stärker koncernen genom att ta in Jerker Bergström som ny styrelseordförande i bolaget. Med sin omfattande erfarenhet från konsultbranschen och kunskap i affärsutveckling kommer Jerker Bergström att bidra med ett strategiskt viktigt perspektiv i byBricks verksamhet.

byBrick har sedan starten 2004 gång på gång förverkligat visionen om ett entreprenörsdrivet bolag med individen i fokus.

Jag ser byBrick som ett mycket spännande konsultbolag som håller sina värderingar högt. Bolaget genomsyras verkligen av tankar om entreprenörskap och en god företagskultur som förutsättningar för kundnöjdhet, lönsamhet och tillväxt. Det har visat sig vara ett vinnande koncept och jag ser fram emot att vara en del av den fortsatta resan”, säger Jerker Bergström.

byBrick har befunnit sig i ett expansivt skede under flera år och satsar nu på att stärka koncernens varumärke på bred front. ”Med hjälp av rätt människor och en stark värdegrund bygger vi det företag vi själva vill jobba i. Att knyta Jerker till oss är en viktig bricka i att fortsätta det arbetet”, säger Björn Lantz, koncern-VD för byBrick AB.

Jerker Bergström har mångårig erfarenhet från bolag som bl.a. Knowit och Eniro och driver idag egen konsultverksamhet inom affärsutveckling.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Lantz, koncern-VD byBrick AB
bjorn.lantz@bybrick.se
tfn +46 73 515 52 80

Jerker Bergström, styrelseordförande byBrick AB
jerker.bergstrom@bybrick.se
tfn +46 70 555 06 79

February 2016