News

byBrick continues growing on stable economic bases (news in Swedish)

byBrick-gruppen fortsätter visa upp tillväxt med stabila finanser i grunden och ges högsta kreditvärdighet, AAA, för andra året i rad.

”Vi är självklart glada för kreditbetyget, inte minst för att det vittnar om en nära relation och långsiktiga samarbeten med våra kunder”, säger Björn Lantz, vd på byBrick.

byBrick har de senaste åren även blivit utsett till DI Gasell och kreditbetyget kompletterar bilden av företaget.

”AAA är ett bevis på att vi lyckas göra våra kunder framgångsrika. När våra leveranser skapar stort värde åt våra kunder blir de mer lönsamma och på så sätt byggs vår egen tillväxt”, fortsätter Björn Lantz.

För att nå kreditbetyget AAA krävs att man omsätter mer än 2 miljoner kr, har varit verksam i minst 10 år och har nyckeltal väsentligt över branschsnittet. Endast 2 procent av de svenska företagen tilldelas AAA.

”byBrick är en stabil leverantör som kan mobilisera rätt resurser och nå effektiva leveranser, samtidigt som vi kan fortsätta att vara det dynamiska bolaget med stor flexibilitet och kundnärhet”, menar Björn.

byBrick har under sina 11 verksamhetsår visat upp en stadig tillväxt och utökar inom kort med en ny verksamhet som kompletterar de nuvarande fyra affärsenheterna.

”Att vi går bra och växer med lönsamhet är en trygghet för våra kunder. Vår nya verksamhet lägger till en pusselbit vi saknat och vi blir ännu starkare nästa år”, avslutar Björn Lantz.

November 2015