Experterna som skapar
effektiva och skalbara 
integrationslösningar 
för din IT-miljö!All kraft på er kärnverksamhet

Vi vill att du skall kunna fokusera på din verksamhet. Samverkan mellan IT-systemen skall bara fungera. Det låter enkelt, men för att skapa en effektiv och skalbar IT-miljö krävs tung teknisk kompetens, lång erfarenhet och en hög grad av verksamhetsförståelse. Hos oss får du allt detta.

Som en av landets största Microsoftpartners inom integration åtar vi oss uppdrag inom hela utvecklings- och förvaltningskedjan.

 

Läs mer nedan

Skalbar arkitektur redo för framtiden

Flexibla integrationslösningar möjliggör för en verksamhet att snabbt reagera på förändring. Men en plattform löser sällan alla problem, och det är därför din arkitektur blir så avgörande. Lösningen skall ju leva vidare långt efter implementationsprojektet och fortsätta att skapa möjligheter även under förvaltningsstadiet.

Hos våra kunder är vi ofta en del av verksamhetsutvecklingen. Våra seniora konsulter som arbetar med strategi, kravanalys och arkitekturfrågor agerar då rådgivare i tidiga skeden av en förändringsprocess och resultatet levereras ofta i form av beslutsunderlag, redo att skrida till verket på.

Titta på våra kundprojekt

Stabilitet och trygghet - Inga överraskningar

Våra utvecklare och projektledare har mycket lång erfarenhet av affärskritiska implementationsprojekt inom bland annat retail, fastighetsbranschen, bank och finans. Problemställningen är oftast densamma oavsett bransch, men genom att vi gjort det förr drar vi nytta av erfarenheterna och kan undvika tidskrävande och kostsamma misstag.

Tack vare att vi fått förtroendet att också förvalta levererade integrationslösningar har vi sedan 2010 skapat ett värdefullt strukturkapital och byggt upp en stark förvaltningsorganisation. För dig som kund innebär det stabilitet och trygghet – inga överraskningar.

Specialister med verksamhetsförståelse

Vi har valt att fokusera på ett fåtal teknologier och inriktningar för att kunna erbjuda marknadens bästa konsulter inom de områden där vi verkar. Våra konsulter kännetecknas av en unik förmåga att kombinera djup teknisk kompetens med förståelsen för verksamheters olika behov och utmaningar.

IT skall vara så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt och genom att arbeta med beprövade plattformar och standarder undviker vi att låsa in våra kunder i system och lösningar som bara vi eller ett fåtal andra leverantörer kan underhålla och vidareutveckla.
Våra kunder väljer oss för att vi är bäst på det vi gör!

Kundprojekt

Statens Fastighetsverk SFV

Statens Fastighetsverk (SFV), förvaltar fastigheter, byggnader, mark och ambassader som tillhör den svenska staten.

SFV genomförde förändringar av sina ekonomi- och fastighetssystem. I samband med detta beslutade man sig för att även ta kontroll över- och effektivisera sina systemintegrationer genom att införa en integrationsplattform.

I den första fasen låg fokus på att implementera och integrera det nya ekonomisystemet samt det nya fastighetssystemet med befintliga system i verksamheten. I den andra fasen av projektet utvecklades och infördes övriga integrationer mellan befintliga system i plattformen.

Resultatet blev en integrationsplattform byggd på Microsoft BizTalk Server som hanterar löst kopplade integrationer mellan interna och externa systemlösningar, och som också hanterar affärsregler (BRE, Business Rules Engine) och aktivitetsövervakning (BAM, Business Activity Monitoring) för att stödja personal inom verksamheten. Kommunikationen mellan systemen hanteras genom inbyggda adaptrar såsom WCF, filöverföring, SQL Server, Oracle och FTP.

byBrick har också fått förtroendet att ansvara för hela förvaltningen av plattformen.

 

Kundprojekt

RnB Retail and brands

RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 11 länder och äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Försäljning bedrivs genom butikskoncepten Brothers och Polarn O. Pyret samt Departments & Stores avdelningar på NK i Stockholm och Göteborg.

Projektet initierades av att RNB implementerade nytt system för processområdena Inköp, Ekonomi, Logistik samt Butik. Även kassasystem samt system för datalagring och analys ersattes. I samband med alla dessa förändringar valde man att också implementera en ny integrationsplattform.

Uppdraget innebar att identifiera, samla in och definiera kraven för övergången mellan gamla och nya system, hur information ska flöda mellan dessa system i olika integrationer och att säkerställa testfall mot kravspecifikationer och slutligen implementation och leverans av den nya integrationsplattformen och integrationerna.

Resultatet blev en integrationsplattform som hanterar ca 80 löst kopplade integrationer mellan ett 20-tal interna och externa system som kommunicerar med hjälp av adaptrar för WCF, SQL Server, Oracle, AIF, File med mera.

Genom att lägga över ansvaret för förvaltning av plattformen på byBrick har RNB fått en effektiv hantering och övervakning av sina integrationer.

Jobba med oss

Vår främsta tillgång är våra medarbetare, och när de växer så växer också företaget.

Hos oss får du förutsättningarna och verktygen att utveckla dig både tekniskt och affärsmässigt, men också på det personliga planet. Här står alltid människan i fokus.

Vi är övertygade om att bästa resultat uppnås när vi mår bra, har roliga och utmanande uppdrag, får möjlighet att utvecklas samt känner gemenskap och delaktighet.

Med nyfikenhet och passion gör vi enastående saker tillsammans.

 

Kolla vilka positioner vi söker

Kontakt

Brian Madsen +46721910009 brian.madsen@bybrick.com Konsultchef Konsultchef Brian Madsen +46 72 191 00 09
Jörgen Nilsson +46735290700 jorgen.nilsson@bybrick.se VD VD Jörgen Nilsson +46 73 529 07 00
Mattias V. Johansson +46730735069 mattias.v.johansson@bybrick.se Säljchef Säljchef Mattias V. Johansson +46 73 073 50 69
Sofie Bodén +46733246087 sofie.boden@bybrick.se Rekrytering Rekrytering Sofie Bodén +46 73 324 60 87